Medicínská biofyzika (2. zcela přepr. a dopl. vydání)

Autor: Josef Rosina, Leoš Navrátil

 • Kód produktu: 93243
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 432
 • Vazba: brož,. 17,2 x 24,3 cm
 • ISBN: 978-80-271-0209-9
 • Datum vydání: březen 2019
 • Běžná cena s DPH: 589 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -59 Kč
 • Vaše cena s DPH: 530 Kč
ks
  V prodeji

Medicínská biofyzika je interdisciplinárním oborem, který obsahuje prvky mnohých vědních disciplín. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou oboru je skutečnost, že objektem zkoumání jsou živé systémy a výsledky analýzy jsou použity na řešení konkrétních problémů v jednotlivých lékařských a zdravotnických oborech za použití moderní přístrojové techniky. Lékařská biofyzika tvoří nejen integrální součást oborů teoretické a preklinické části lékařského studia, ale i základ všech klinických oborů.

Přepracované vydání publikace je výsledkem dlouholeté spolupráce vysoce kvalifikovaných odborníků z řad lékařů, fyziků a techniků. Text je věnován nejen základním znalostem nutným k pochopení oboru, ale také nejnovějším poznatkům v oboru, jejichž znalost je nezbytná pro práci jak lékařů, tak odborníků z řad zdravotnických pracovníků.
Text je určen širokému spektru studentů a odborných pracovníků jak v pregraduální, tak v postgraduální přípravě. Potřebné informace zde získají posluchači nejen lékařských a zdravotně sociálních fakult, ale i přírodovědných a technických oborů.

Chcete se na něco zeptat?