Metody komplexního hodnocení podniku

Autor: Marek Vochozka

  • Kód produktu: 88879
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 248
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3647-1
  • Datum vydání: červen 2011
  • Vaše cena s DPH: 399 Kč
ks
    V prodeji

Publikace velmi přehledně představuje a analyzuje metody komplexního hodnocení podniku. Komplexní informace načerpají nejen manažeři, podnikatelé, ale i studenti ekonomických či finančních oborů. V knize čtenáři najdou nejčastěji používané metody, informace o jejich konstrukci a vzniku. V příloze se seznámí s interpretací jejich výsledků na příkladech konkrétních podniků.V úvodu je představena finanční analýza a její základní metody, následují nástroje hodnocení podniku, bonitní a bankrotní modely, ve kterých je přiblížena např. Schmalenbachova společnost, Beaverova a Altmanova analýza či Tafflerův index. Neméně přínosná je i kapitola Ekonomická přidaná hodnota (EVA), která je popsána jak z pohledu manželů Neumaierových, tak Brealeyeho, Myerse, Allena a E. Kislingerové. V poslední části je zmíněn i odlišný typ metody hodnocení podniku, a to metoda Harryho Pollaka.Obsah:


Obsah

1. Proč hodnotit podnik

1.1 Hodnocení podniku podnikem samotným

1.2 Hodnocení z důvodu vlastnické změny ve společnosti

1.3 Hodnocení podniku ze strany externích subjektů

2. Finanční analýza

2.1 Finanční analýza - uživatelé

2.2 Finanční analýza - její vstupy

2.3 Základní metody finanční analýzy

3. Nástroje hodnocení podniku

3.1 Metodika tvorby modelů hodnocení podniku

3.2 Jednorozměrná analýza (univariate analysis)

3.3 Risk index modely

3.4 Vícenásobná diskriminační analýza

3.5 Modely podmíněné pravděpodobnosti

3.6 Problémy související s klasickými statistickými metodami

3.7 Neuronové struktury - NN

4. Bonitní a bankrotní modely

4.1 FInanční analýza - Schmallenbachova společnost

4.2 Dynamický stupeň zadlužení

4.3 Finanční hodnocení podniku: Bonitní modely

4.4 Finanční hodnocení podniku: Bankrotní modely

4.5 Finanční hodnocení podniku: Bankrotně bonitní modely

5. EVA - Economic Value Added (Brealey, Myers, Allen, Kislingerová)

5.1 Základní struktura ukazatele EVA

5.2 Výpočet jednotlivých složek vzorce ukazatele EVA

5.3 Rozbor ukazatele EVA

6. EVA - Economic Value Added (Neumaierovi)

6.1 WACC a ratingový model

6.2 Tržní přidaná hodnota MVA - Market Value Added

7. Harry Pollak - hodnocení životaschopnosti podniku

8. Vypovídající hodnota vybraných bankrotních modelů

8.1 Praktická část: aplikace na konkrétním podniku

8.2 Praktická část II: posouzení vypovídací hodnoty celého vzorku

8.3 Praktická část II: posouzení vypovídací hodnoty stavebních podniků

9. Závěr

10. Seznam použité literatury

11. Seznam použitých zkratek

Příklad 1

Příklad 2

Poměrová finanční analýza

Metody komplexního hodnocení podniku (bankrotní a bonitní modely)

Příklad 3

Poměrová finanční analýza

Metody komplexního hodnocení podniku (bankrotní a bonitní modely)

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?