Mezinárodní měnový fond ve 21. století

Autor: Petr Sedláček

  • Kód produktu: 10625
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 234
  • Vazba: brož. B5
  • ISBN: 978-80-7400-012-6
  • Datum vydání: červen 2008
  • Vaše cena s DPH: 620 Kč
ks
    Na dotaz
Autor této publikace, Ing. Petr Sedláček, Ph.D. je absolventem vysoké školy ekonomické v Praze. Na Fakultě národohospodářské získal v roce 2001 hodnost doktora v oboru obecná ekonomická teorie a dějiny ekonomických teorií. Doktorskou práci ohlásil na téma Odraz monetaristické a postkeynesiánské teorie v měnové politice České národní banky ( Vybrané problémy ). Od roku 2002 přednáší na VŠE kurz makroekonomie II v angličtině a od roku 2004 též v češtině. Tato publikace je ojedinělá na českém knižním trhu. Zachycuje změny této mezinárodní instituce v historickém a mezinárodním kontextu. Mezinárodní měnový fond ( MMF ) dnes prochází historickou revizí své veškeré činnosti. Zda se mu podaří posílit svoji legitimitu a znovu být ústřední platformou mezinárodní finanční architektury, závisí na tom, jak úspěšně se mu podaří realizovat střednědobou strategii. Cílem publikace je ukázat MMF v kontextu historického vývoje a seznámit s hlavními směry činnosti této mezinárodní organizace. Samostatná kapitola se zabývá vzájemnými vztahy České republiky a MMF, kde kromě vývoje vztahů v celé jejich rozmanitosti jsou zachyceny i názory představitelů této mezinárodní organizace na reformy, kterými naše země prochází. Komu je kniha určena ?Publikace je vhodná jak pro vysokoškolské učitele, doktorandy a studenty, kteří se hlouběji touto tematikou zabývají, tak také pro zaměstnance státních institucí, kteří tuto problematiku sledují z profesního hlediska. Může být také přínosná pro všechny čtenáře, kteří se o problematiku mezinárodních finančních vztahů zajímají.

Chcete se na něco zeptat?