Moderní lektor - Průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých

Autor: Tomáš Langer

 • Kód produktu: 89944
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-271-0093-4
 • Datum vydání: duben 2016
 • Běžná cena s DPH: 289 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -29 Kč
 • Vaše cena s DPH: 260 Kč
ks
  V prodeji

- Jak kurz sestavit, aby byli účastníci i zadavatelé spokojeni?

- Jak s účastníky vzdělávání komunikovat a jak je motivovat?

- Které metody vzdělávání jsou efektivní a na které byste měli raději zapomenout?

- Co je e-beam, vizualizér a jak tyto a další moderní pomůcky v kurzu efektivně využít?

- Jaké jsou zásady i nejčastější chyby při práci s učebními pomůckami?

- Jak do výuky zapojit hlasování nebo jiné interaktivní metody?

Na tyto a další otázky vám odpoví tento moderní průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Jako jediný mezi mnoha zahrnuje na dvou stovkách stran celý komplex základů lektorské činnosti.

Prakticky pojatá příručka je určena zejména začínajícím lektorům, ale i ti zkušenější v ní najdou mnoho zajímavých informací a inspirativních podnětů. Dozvíte se, jak kurz dobře připravit po stránce organizační a metodické i jak jej správně lektorsky zahájit a úspěšně dovést až k jeho cíli. Zvládnete také vybrat vhodnou didaktickou techniku či vytvořit ideální učební pomůcky vašemu kurzu na míru. Zájemce o certifikaci pak knížka připraví na větší část zkoušky z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání.

Atraktivně podaný a čtivý výklad je doplněn řadou tipů, obrázků, otázek a úkolů, které vaše nové znalosti upevní a prohloubí. Díky přehledné struktuře a navigačním ikonám se navíc budete v textu skvěle orientovat.

Pusťte se tedy do čtení a staňte se moderním lektorem ještě dnes!OBSAH:O autorovi 10

Úvod pro praktiky 11

1. Lektor a jeho role ve vzdělávání dospělých 13

1.1 Kdo je lektor ve vzdělávání dospělých 14

Kompetence lektora 14

1.2 Vzhled a úprava zevnějšku 18

Oděv 18

Obuv a další doplňky 19

Hygiena 20

1.3 Role lektora ve vzdělávání dospělých 21

Andragog 22

Vzdělavatel (dospělých) 22

Trenér 22

Instruktor 23

Tutor 23

Kouč 24

Mentor 24

Moderátor, facilitátor 25

Konzultant, poradce 25

Mediátor 25

Supervizor 25

Autor studijních textů 26

Metodik 26

Manažer 26

Obchodník, marketér 27

Role lektora při výuce 27

Literatura pro zájemce 29

2. Příprava lektora na výuku 31

2.1 Koho vzděláváme aneb Cílová skupina vzdělávání 35

2.2 Čeho chceme dosáhnout aneb Cíle a kompetence ve vzdělávání 39

Kompetence 45

2.3 Co bude tématem aneb Obsah vzdělávání a jeho struktura 47

Délka výuky 48

Minutový scénář 49

Myšlenková mapa 52

2.4 Kde budeme vzdělávataneb Výukové prostory a jejich vybavení 53

Modely uspořádání učebny 55

Specifické výukové prostory 60

2.5 S jakým zařízením budeme vzdělávat aneb Didaktická technika pro lektory 61

Záznamová technika (tabule, flipchart) 62

Projekční technika 65

Audio- a videotechnika 68

Počítačová technika 69

Další a pomocná technická zařízení 71

Nejčastější chyby při práci s technikou 73

2.6 Co můžeme ve výuce použít aneb Učební pomůcky v lektorské praxi 75

Originální předměty a reálné skutečnosti 75

Zobrazení a znázornění předmětů a skutečností 76

Textové pomůcky 76

Programy prezentované didaktickou technikou 76

Speciální pomůcky 77

Nejčastější chyby při práci s pomůckami 77

Zásady práce s pomůckami 77

Lektorský kufřík 78

Zásady tvorby studijních textů pro dospělé 80

Literatura pro zájemce 83

3. Postup výuky 85

3.1 Dříve než začneme aneb Co nezapomenout ještě před začátkem výuky 86

3.2 První dojem rozhoduje aneb Jak správně komunikovat s účastníky 90

Verbální komunikace 90

Neverbální komunikace 93

Strukturace řeči 96

Celkový vzhled 96

3.3 Právě začínáme aneb Jak zahájit výuku 97

3.4 Kdo je kdo aneb Jak na představení lektora a účastníků 99

Představení lektora 99

Představení účastníků 100

Zjištění očekávání 105

Odměny 105

3.5 Co nás čeká

aneb Představení organizace kurzu a tématu výuky 107

Představení organizace kurzu 107

Představení tématu a jeho významu 109

Závěrečná zkouška 111

Závěrečná práce 112

3.6 Co teď a co potom aneb Vlastní výuka a její strukturace ?114

Motivace účastníků vzdělávání 114

Osvojování znalostí, dovedností a návyků 115

Upevňování znalostí, dovedností a postojů 119

Hodnocení výsledků vzdělávacího procesu 120

3.7 Konec dobrý, všechno dobré aneb Jak ukončit výuku 123

Závěr dílčí etapy kurzu 123

Ukončení celého kurzu 124

Literatura pro zájemce 126

4. Formy a metody vzdělávání dospělých 127

4.1 Proč jsou tak jiní aneb Specifika vzdělávání a učení dospělých 128

4.2 Musím na ten kurz jít aneb Motivace ke vzdělávání a učení 131

4.3 Už Komenský říkal… aneb Didaktické zásady ve výuce 134

Zásada názornosti 135

Zásada propojení teorie a praxe 137

Zásada individuálního přístupu 138

Zásada zpětné vazby 138

Zásada přiměřenosti 140

Zásada aktivity 141

Zásada trvalosti 142

Zásada komplexnosti 143

Zásada soustavnosti 145

Zásada vědeckosti 145

4.4 Jak budu postupovat

aneb Formy vzdělávání dospělých 146

4.5 Jak to účastníky nejlépe naučím aneb Tradiční metody vzdělávání dospělých 149

Jak vybrat optimální metodu vzdělávání dospělých 150

Klasifikace metod vzdělávání dospělých 152

Přednáška, výklad 154

Seminář 159

Workshop 160

Diskusní metody 161

Skupinová práce 165

Práce ve dvojicích 167

Sněhová koule 168

Open space technology 168

Galerie 169

Prezentace 170

Případová studie 171

Brainstorming 175

Brainwriting 177

Hraní rolí 180

Didaktické hry 181

Manažerské hry 182

Development centre 183

Outdoor training 183

Exkurze 184

Demonstrování 185

Instruktáž při výkonu práce 186

Asistování 186

Rotace práce 187

Koučování 187

Mentorování 189

Counselling 189

4.6 Jde to i jinak aneb Moderní metody vzdělávání dospělých 192

Interaktivita ve výuce 193

Testy 194

Chronologie 196

Domino 197

Dvojice 197

Doplňovačky 198

Hledání chyb v textu 198

Skládačky 199

Spojovačky 199

Křížovky 200

Práce se vzory dokumentů 201

4.7 Žijeme v online světě aneb Digitální vzdělávání jako trend 202

Mobilní technologie ve vzdělávání 205

Nápady na online aplikace pro vzdělávání 205

Literatura pro zájemce 207

Závěr pro teoretiky 209

Literatura 213

Chcete se na něco zeptat?