Mzdové aktuality • návrh změn ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1. 1. 2020 • ochrana osobních údajů a zákon o zpracování osobních údajů

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně pro rok 2019 a seznámit se s návrhem změn v dalším roce • seminář je přeložen z hotelu AVANTI na hotel COSMOPOLITAN - Boby Centrum, Sportovní ulice 559/2a, Brno

Obsah semináře:

Změny ve mzdové oblasti

 • od 1. 5. 2019 • uplatnění srážkové daně do 3. 000 Kč bez Prohlášení (zákon č. 80/2019 Sb.)
 • od 1. 6. 2019 • nové parametry při provádění srážek ze mzdy - NV č.- 91/2019 Sb.
 • od 1. 7. 2019 • zákon č. 32/2019 Sb. – zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného na SZ, dopad na výpočet daňového základu
 • Návrh – změny v pracovněprávní oblasti a odměňování

 • návrh novely zákoníku práce • z pohledu mzdové účetní a personalisty – předpoklad účinnosti od roku 2021
 • výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2020
 • vliv minimální mzdy na daňový bonus • minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění • atd...
 • Návrh změn v zákonu o dani z příjmů (ZDP)

  Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

 • nové redukční hranice pro rok 2020
 • maximální vyměřovací základ v roce 2020
 • další parametrické údaje
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění
 • Změny ve zdravotním pojištění

 • odpočet u poživatelů invalidních důchodů zaměstnaných u tzv. chráněné dílny v roce 2020
 • minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ • OBZP • pojištěnci státu
 • Změny v oblasti srážek ze mzdy

 • nezabavitelná částka v roce 2020
 • výše životního minima
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • Ochrana osobních údajů dle GDPR • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

  Změny v poskytování rodičovského příspěvku

  E- neschopenka

 • vznik DPN • ukončení DPN • průkaz pojištěnce • trvání DPN • příloha k žádosti o dávku • bankovní účet pro výplatu dávky • další informace o e-neschopence
 • Změny v poskytování rodičovského příspěvku od roku 2020

 • odpovědi na dotazy • diskuze

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Brno - Hotel Cosmopolitan
 • Datum konání: 13. listopadu 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22380
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat