Mzdy pod lupou • 2denní seminář pro začínající i mírně pokročilé mzdové účetní

Určeno pro: začínající i mírně pokročilé mzdové účetní ve všech organizacích • seminář je pro omezený počet účastníků

1. den • 26. října 2022

 • Základní principy zdaňování mezd • účinnost daňového prohlášení, odvody daní, termíny, daňové zvýhodnění na děti – slevy, bonusy, doklady, střídává péče, dělení slev, další slevy a odpočty a podmínky jejich uplatnění, nutné doklady, srážková daň, daňoví nerezidenti, odvody, povinnosti zaměstnavatele, aktuality
 • Základní principy zdravotního pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění • principy registrací • doplatky po skončení vztahů • povinnosti zaměstnavatele • minimální mzda a souvislosti se zdravotním pojištění • praktické příklady • osoby, za které platí pojištění stát, nutné doklady, přehledy, odvody a evidence • pojištění v DPČ a DPP • souběhy pracovních vztahů • princip jednoho pojištění EU, zaměstnávání občanů EU
 • Základní principy v sociálním pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění a podmínky • sazby pojistného, doplatky • povinnosti, přehledy, odvody, evidence • podpůrčí doba • fiktivní rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy, náhrada mzdy v době nemoci, náhrada v době nemoci a noční směny • zaměstnání malého rozsahu • pojištění v DPČ a DPP, souběhy vztahů
 • diskuze, odpovědi na dotazy v průběhu přednášky, dle potřeb účastníků

2. den • 27. října 2022

 • Struktura mzdy • měsíční, hodinová • stanovení poměrné části mzdy, minimální mzda, zaručená mzda • příplatky, přesčasy • čerpání náhradního volna • příplatky za svátek • pracovní doba rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená • co je fond pracovní doby a umíme s ním pracovat?
 • Odměňování u DPČ a DPP • limity • správné používání dohod a jejich náležitosti • povinnosti zaměstnavatele • potvrzení o zaměstnání • nekolidující zaměstnání
 • průměrný a pravděpodobný výdělek – základní informace, výpočet
 • povinnosti zaměstnavatele vzhledem k provádění exekučních srážek
 • dovolená – nová pravidla od roku 2021, podmínky, výpočet nároků, praktické příklady
 • diskuze, odpovědi na dotazy v průběhu přednášky, dle potřeb účastníků

Účastníci obdrží rozsáhlé materiály vypracované lektorem, ZDARMA publikaci "Abeceda mzdové účetní 2022" (ANAG, 01/2022) v hodnotě 729,- Kč a ukázkové číslo časopisu Mzdová účetní

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. října 2022, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 24739
 • Stav: Připravujeme
Cena: 4 190 Kč Objednat