Mzdy pod lupou • základní principy mzdové problematiky • pro začínající MÚ • 2denní seminář

Určeno pro: mírně pokročilé a začínající mzdové účetní • 20. 10. + 21. 10. 2021

I. den - 20. října 2021 - 9.00 - 15.00 hod.

 • základní principy zdaňování mezd • účinnost daňového prohlášení • odvody daní, termíny, daňové zvýhodnění na děti – slevy, bonusy • doklady • střídává péče • dělení slev, další slevy a odpočty a podmínky jejich uplatnění, nutné doklady • srážková daň • daňoví nerezidenti • odvody • povinnosti zaměstnavatele • aktuality
 • základní principy zdravotního pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění, principy registrací • doplatky po skončení vztahů • povinnosti zaměstnavatele • minimální mzda a souvislosti se zdravotním pojištěním • praktické příklady • osoby, za které platí pojištění stát • nutné doklady, přehledy, odvody a evidence, pojištění v DPČ a DPP • souběhy pracovních vztahů • princip jednoho pojištění EU, zaměstnávání občanů EU
 • základní principy v sociálním pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění a podmínky • sazby pojistného, doplatky, povinnosti, přehledy, odvody, evidence • nemocenské dávky • podpůrčí doba • fiktivní rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy • náhrada mzdy v době nemoci • náhrada v době nemoci a noční směny • zaměstnání malého rozsahu • pojištění v DPČ a DPP • souběhy vztahů
 • diskuze • odpovědi na dotazy v průběhu přednášky, dle potřeb účastníků
 • II. den - 21. října 2021 - 9.00 - 15.00 hod.

 • struktura mzdy • měsíční, hodinová • stanovení poměrné části mzdy • minimální mzda, zaručená mzda • příplatky, přesčasy, čerpání náhradního volna, příplatky za svátek • pracovní doba rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená • co je fond pracovní doby a umíme s ním pracovat?
 • Odměňování u DPČ a DPP • limity, správné používání dohod a jejich náležitosti, povinnosti zaměstnavatele, potvrzení o zaměstnání, nekolidující zaměstnání
 • průměrný a pravděpodobný výdělek • základní informace, výpočet
 • povinnosti zaměstnavatele vzhledem k provádění exekučních srážek
 • dovolená • nová pravidla 2021 • podmínky • výpočet nároků • praktické příklady
 • diskuze • odpovědi na dotazy v průběhu přednášky, dle potřeb účastníků

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. října 2021, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 24467
 • Stav: Připravujeme
Cena: 4 090 Kč Objednat