Mzdy pod lupou - začínáme • dvoudenní seminář • 21. a 22. 10. 2019 • pro velký zájem další termín

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: začínající mzdové účetní, mzdové účetní s krátkou praxí a pro pracovníky zajišťující podklady pro tvorbu mezd

  • I. den • 21. října 2019
  • základní principy zdaňování mezd • účinnost daňového prohlášen • odvody daní • termíny • daňové zvýhodnění na děti – slevy, bonusy, doklady, střídává péče, dělení slev, další slevy a odpočty a podmínky jejich uplatnění, nutné doklady • srážková daň • daňoví nerezidenti • odvody • povinnosti zaměstnavatele • aktuality roku 2019
  • základní principy zdravotního pojištění v souvislosti se mzdou, vznik a zánik pojištění • principy registrací • doplatky po skončení vztahů • povinnosti zaměstnavatele • minimální mzda a souvislosti se zdravotním pojištění • praktické příklady • osoby, za které platí pojištění stát, nutné doklady, přehledy, odvody a evidence • pojištění v DPČ a DPP • souběhy pracovních vztahů • princip jednoho pojištění EU, zaměstnávání občanů EU, aktuality roku 2019
  • základní principy v sociálním pojištění v souvislosti se mzdou, • vznik a zánik pojištění a podmínky • sazby pojistného • doplatky • povinnosti • přehledy • odvody • evidence • nemocenské dávky • otcovská • ošetřovné • ochranná lhůta • podpůrčí doba • fiktivní rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy • náhrada mzdy v době nemoci • náhrada v době nemoci a noční směny • zaměstnání malého rozsahu • pojištění v DPČ a DPP • souběhy vztahů • aktuality roku 2019
  • II. den • 22. října 2019
  • struktura mzdy • měsíční, hodinová • stanovení poměrné části mzdy • minimální mzda, zaručená mzda • příplatky, přesčasy, čerpání náhradního volna, příplatky za svátek • pracovní doba rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená • co je fond pracovní doby a umíme s ním pracovat? • odměňování u DPČ a DPP • limity • správné používání dohod a jejich náležitosti • povinnosti zaměstnavatele • potvrzení o zaměstnání • nekolidující zaměstnání • aktuality roku 2019
  • průměrný a pravděpodobný výdělek • základní informace • rozhodné obdob • započitatelné příjmy • používání průměrného výdělku • dlouhodobé odměny a zápočet do více období
  • dovolená • za kalendářní rok • dovolená za odpracované dny • základní nároky • stanovení dovolené u rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní doby • dovolená a kratší pracovní doba • povinnosti zaměstnavatele na úseku dovolené • čerpání dovolené • krácení dovolené • diferenciace dovolené • benefitní dovolená • převody dovolené do dalších let • dovolená a souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou • plány dovolené, žádanky o dovolenou • převody z rovnoměrného rozvržení na nerovnoměrné a zpět • dovolená a různě dlouhé směny
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Účastníci semináře obdrží pracovní materiály vypracované lektorem, osvědčení o účasti a v ceně semináře je publikace "Abeceda mzdové účetní 2019" (ANAG 01/2019) v ceně 669,- Kč.

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. října 2019, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 22464
 • Stav: Obsazeno
Cena: 3 990 Kč