Nemocenské pojištění a pojistné 2023 • Důchodové pojištění a ELDP 2023

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM. Lektorky budou témata přednášet postupně.

Program semináře:

Nemocenské pojištění a pojistné 2023 • 9.00 - 11.30 • přednáší Martina Huřťáková

změny trvalého charakteru, které nastaly (popř. nastanou) v průběhu roku 2023 v sociálním a nemocenském pojištění

 • eNeschopenka, eKaranténa, Izolace, vč. navazování jednotlivých sociálních událostí a povinností zaměstnavatele od 1. 12. 2022
 • otcovská při úmrtí dítěte od 1.12.2022

změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění, ke kterým dojde od 1.1 2023

 • výše redukčních hranic
 • maximálního vyměřovacího základu
 • dalších ukazatelů pro rok 2023
 • sazby pojistného, vč. navrhované změny u zdravotnických záchranářů
 • navýšení rozhodného příjmu od 1.1.2023

sleva na pojistném od 1.2.2023

novinky v eSlužbách pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ

refundace náhrady mzdy či platu za pracovní volno související s akcí pro děti a mládež – vysvětlení některých právních pojmů

výkon branné povinnosti a sociální pojištění

účast na NP členů okrskových volebních komisí

tiskopisy

 • ONZ – návrh zákona na evidování osob s dočasnou ochranou
 • NEMPRI – určování rozhodného období

diskuze, odpovědi na dotazy

Důchodové pojištění a ELDP 2023 • 12.00 - 14.30 • přednáší Jana Dorčáková

doby pojištění a náhradní doby pojištění

druhy důchodů a jejich výše

náhradní doby pojištění

výchovné od 1.1.2023

výpočet starobního důchodu v roce 2022 a v roce 2023

příklady vyplňování ELDP

 • rozhodný příjem pro účast na pojištění v roce 2023
 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce

archivační lhůty

ohlašovací povinnosti zaměstnavatelů

prokazování neevidovaných dob v evidenci ČSSZ

používané tiskopisy

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. dubna 2023, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 19769
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat