Nemocenské pojištění a pojistné na sociální pojištění v roce 2020

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty a pracovníky PaM

Změny od 1. 1. 2020

 • redukční hranice pro nemocenské pojištění a náhradu mzdy
 • výše maximálního vyměřovacího základu
 • e-neschopenka z hlediska lékařů, zaměstnanců a zaměstnavatelů • povinnosti zaměstnavatelů po zrušení papírových tiskopisů v souvislosti s dočasnou pracovní neschopností
 • změny v režimu práce neschopného pojištěnce
 • Výklady k novým dávkám a dalším změnám v roce 2018, zejména:

 • k dlouhodobému ošetřovnému, - k otcovské
 • k mírnějším podmínkám pro nárok na nemocenské a proto i na náhradu mzdy u zaměstnání malého rozsahu a na DPP
 • rodičovský příspěvek a dávky nemocenského pojištění
 • Výklad některých ustanovení, například:

 • nový postup při stanovení pravděpodobného příjmu na příloze k žádosti o dávku
 • zaměstnání malého rozsahu
 • „mínusový“ vyměřovací základ
 • rozhodné období
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22445
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat