Nemovité věci v podnikání

Autor: Jiří Vychopeň

 • Kód produktu: 66523
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 296
 • Vazba: brož,. 15,5 x 23,5 cm
 • ISBN: 978-80-7676-661-7
 • Datum vydání: březen 2023
 • Běžná cena s DPH: 525 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -53 Kč
 • Vaše cena s DPH: 473 Kč
ks
  V prodeji

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při podnikání, popřípadě sami s nemovitými věcmi obchodují. Ve všech uvedených případech se podnikatelé musí řídit platnou právní úpravou dané oblasti, která je poměrně složitá a v některých případech i nejasná nebo nepříliš srozumitelná. Problémem jsou i časté změny právní úpravy.

V jednotlivých kapitolách knihy jsou proto objasněny nejenom běžné, ale i některé specifické právní, účetní a daňové problémy spojené s používáním nemovitých věcí při podnikání, podle aktuálně platné právní úpravy.

V knize naleznou čtenáři řadu zajímavých stanovisek a názorů daňových odborníků ke konkrétním praktickým otázkám vznikajícím v souvislosti s používáním nemovitých věcí při podnikání. Autor vybral a zařadil do knížky podle jednotlivých témat celkem 310 čtenářských dotazů včetně odpovědí na ně. V odpovědích jsou vždy uváděny odkazy na příslušná ustanovení souvisejících předpisů. Kniha obsahuje také seznam použitých právních předpisů s uvedením jejich úplných názvů.

Kniha vychází z právního stavu k 1. 1. 2023.

Chcete se na něco zeptat?