Nepozornost, hyperaktivita a impulzivita - Zápory i klady ADHD v dospělosti

Autor: Hana Žáčková, Dahomíra Jucovičová

 • Kód produktu: 92093
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 168
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-271-0204-4
 • Datum vydání: únor 2017
 • Běžná cena s DPH: 249 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -25 Kč
 • Vaše cena s DPH: 224 Kč
ks
  V prodeji

Potýkáte se i vy s diagnózou ADHD? Máte někoho takového ve svém okolí? Pokud ano, je tato publikace určena právě vám. Autorky si daly za cíl dovést hyperaktivní dospělé k sebepoznání, naučit je ovlivňovat negativa hyperaktivity a posilovat její pozitiva tak, aby byli v životě šťastní a úspěšní.OBSAH:Předmluva

Úvod

1. Syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) – vymezení pojmu

1.1 Současná terminologie – ADHD, hyperkinetický syndrom

1.2 Subtypy ADHD

1.3 Vznik a vývoj ADHD, možnosti diagnostiky

2. Typické projevy ADHD u dospělých

2.1 Porucha pozornosti

2.2 Porucha aktivity

2.3 Impulzivita

2.4 Další projevy – percepčně motorické poruchy, poruchy paměti, myšlení, řeči a komunikace

2.5 Emoční poruchy a osobnostní změny

2.6 Poruchy exekutivních funkcí

2.7 Jak se liší projevy ADHD v dětství a v dospělosti – shrnutí

3. Sociálně psychologické aspekty ADHD u dospělých

3.1 Psychické problémy – snížené sebepojetí, sebedůvěra; zvýšená emotivita, emoční labilita, úzkostnost

3.2 Vzdělávání, studium

3.3 Přátelské a partnerské vztahy, rodičovství

3.4 Pracovní vztahy – se spolupracovníky, s nadřízenými

3.5 Možnosti ovlivnění – sebepoznání, sebekorekce, terapie (léková, neléková)

4. Příběhy dospělých s ADHD pomáhají

 4.1 Problémy s pozorností

 4.2 Problémy s pamětí, se zapomnětlivostí

 4.3 Problémy s dodržováním termínů, časů, s dochvilností

 4.4 Problémy s dokončováním činností

 4.5 Problémy s udržováním pořádku

 4.6 Problémy s chaosem

 4.7 Problémy se zbrklostí

 4.8 Problémy s nešikovností

 4.9 Problémy s učením, se studiem

4.10 Problémy s unavitelností

4.11 Problémy s emocemi

4.12 Problémy s udržením přátelského nebo partnerského vztahu

4.13 Problémy se sebekázní a s vůlí

5. Jak si uchovat duševní zdraví?

6. Kde hledat pomoc – jaké máme možnosti?

7. Má hyperaktivita i svá pozitiva?

Závěr

Seznam použitých zkratek

Příloha 1

Příloha 2

Použitá a doporučená literatura

Chcete se na něco zeptat?