Nevýdělečné organizace v teorii - právo, daně účetnictví 2016 (2., aktualizované vydání)

Autor: Václav Dobrozemský, Jan Stejskal

 • Kód produktu: 65732
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 408
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7552-103-3
 • Datum vydání: říjen 2016
 • Běžná cena s DPH: 455 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -55 Kč
 • Vaše cena s DPH: 400 Kč
ks
  V prodeji
Aktualizováno dle právního stavu k 1. 1. 2016.

Aktualizovaná publikace Nevýdělečné organizace v teorii, 2. vydání je první knihou svého druhu na toto téma od rekodifikace. Podrobně se věnuje spolkům, ústavům, obecně prospěšným společnostem, nadacím a nadačním fondům, nebo třeba také církvím a politických stranám. Na začátku vymezuje pojmy nutně související s nevýdělečnými organizacemi, např. pojem veřejná a vzájemná prospěšnost. Dále se zabývá obecnými právními principy existence nevýdělečných organizací, adaptací na novou právní úpravu, statutárními orgány.

Jednotlivé kapitoly se podrobně zabývají konkrétní právní formou nevýdělečných organizací, komentují důležité předpisy, které se k nim vztahují, jako třeba zákon o účetnictví, zákon o daních z příjmů či NOZ. Publikace provádí čtenáře procesem založení nevýdělečné organizace, přes vymezení hlavní a vedlejší činnosti, stanovami, až po eventuální zrušení a zánik organizace. Kniha je napsaná velmi čtivě a strukturovaně, díky tomu v ní čtenář nalezne komplexního průvodce tematikou nevýdělečných organizací.

Přidanou hodnotou této monografie je komplexní pohled na problematiku nevýdělečných organizací, právní úpravu jejich postavení a vnitřního práva, která vyplývá ze současně účinných právních předpisů. Jednotlivé kapitoly představují ucelený soubor poznatků o dané problematice, včetně retrospektivních pohledů, právní analýzy a návrhu na možná řešení aplikovatelná v praxi.

Chcete se na něco zeptat?