Novela zákona o DPH • účinná od 1. 4. 2019 • nový daňový balíček !!!

Určeno pro: zájemce o problematiku a zejména uplatňování DPH – tj. finanční účetní, ekonomické a daňové poradce, ekonomy atd.

Cíl: prezentace Novely ZDPH účinné od 1. 4. 2019 v nejdůležitějších okruzích, kde dochází k významným změnám v uplatňování DPH

Shrnutí k datu konání semináře vydaných Metodických pokynů GFŘ k problematickým okruhům novely ZDPH a Koordinačních výborů KDP ČR.

 • změny sazeb v návaznosti na již schválené sazbové novely /přeprava osob/ a připravované sazbové novely /změna u tepla/ a budoucí předpokládané schválení EET a na něj navazující změny sazeb
 • redefinice předmětu daně – osoba jednající jako taková vliv na smlouvy a fakturaci
 • odměňování statutárů dle smluv o výkonu funkce, vliv rozsudku NSS a novelizované ustanovení paragrafu 5, odst. 2 ZDPH
 • dlouhodobý pronájem s následnou koupí • vliv Evropské judikatury a jejího promítnutí do nového uplatňování DPH u finančního leasingu v tuzemsku
 • režim jednoho správního místa dle paragrafu 10i, limit 10.000 EUR jako výjimka z pravidla
 • pořízení zboží z jiného členského státu • precizace podmínek pro nárok na odpočet
 • poukazy a jejich úprava jako důsledek změn směrnice EU
 • pronájmy nemovitostí a přefakturace služeb v nájmu • rozšíření dle paragrafu 21, odst.4, rozšíření možností pro pronajímatele nemovitostí • časové souvislosti u přefakturace služeb souvisejících s nájmem
 • nová úprava souhrnného daňového dokladu a další změny u náležitostí daňových dokladů
 • opravy základu daně dle paragrafu 36 • zaokrouhlování • směna • virtuální měna
 • výpočet základu daně a daně dle novelizovaného paragrafu 37 včetně modelového příkladu u obou metod /nahoru a dolů/
 • opravné daňové doklady dle paragrafu 42 – tj. změny u časových souvislostí opravných daňových dokladů ve vazbě na kontrolní hlášení
 • nedobytné pohledávky nově, rozšíření možností – paragraf 46, 44
 • změny u dodání nekolaudovaných nemovitostí dle paragrafu 56 a pronájmu nemovitostí dle paragrafu 56a, • nové strategie u pronajímatelů v závislosti na novele ZDPH • omezení fakturace nájmu jinému plátci tzv. v sazbě
 • služby související s vývozem dle paragrafu 69 – vliv Evropské judikatury a transpozice do našeho zákona
 • paragraf 72 -78, promítnutí výše uvedených změn do stávajících pravidel u nároku na odpočet • významná oprava nemovitosti a povinnost korekce odpočtu z ní vyplývající
 • modifikovaná pravidla pro změnu režimu /registrace a odregistrace/ dle paragrafu 79, nový pohled na drobný majetek při změně režimu
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. května 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 16964
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat