Novela zákona o DPH od 1. 4. 2019 a další změny v roce 2019

Určeno pro: finanční účetní a daňové účetní či ekonomické poradce a další osoby, které se ve své profesi zabývají problematikou daně z přidané hodnoty

Od 1.4.2019 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která je součástí daňového balíčku, tj. zákona č. 80/2019 Sb. Touto novelou jsou provedeny v zákoně o DPH níže uvedené změny. Výklad se bude týkat, jak změn zákona o DPH, které nabyly účinnosti od 1. 4. 2019, tak i dalších změn zákona o DPH v roce 2019 týkající se sazeb DPH. Uvedené změny budou vysvětleny v návaznosti na aktuální metodické informace GFŘ.

 • upravuje se vymezení některých základních pojmů
 • doplňují se pravidla pro uplatňování DPH u poukazů,
 • mění se pravidla pro vystavování a doručování daňových dokladů
 • mění se pravidla pro výpočet a zaokrouhlování daně
 • mění se postupy při provádění opravy základu daně
 • rozšiřují se možnosti provádění oprav základu daně v případě pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
 • zavádí se úprava odpočtu daně u významných oprav nemovitých věcí
 • zpřísňují se sankce za porušení povinnosti při podávání kontrolních hlášení
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. června 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15591
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat