Novinky v daních v roce 2021 • včetně změn daňového řádu a změn v DPH • co musí vědět každý účetní

Určen pro: účetní, daňové a ekonomické poradce a pro všechy, kdo se danou problamatikou zabývají ve své každodenní praxi

Změny v daňovém řádu:

 • možnost získat DIČ neobsahující rodné číslo
 • nové možnosti elektronického podávání prostřednictvím daňové informační schránky (bez datové schránky, bez elektronického podpisu)
 • prodloužení lhůt pro podání přiznání k dani z příjmu a podmínky pro možnost využití
 • částečné vrácení nadměrného odpočtu DPH v případě pochybností správce daně
 • sankce za pozdní podání tvrzení a nová úprava možnosti prominutí
 • zahájení „kontroly“ zasláním výzvy k podání dodatečného přiznání a důsledky této změny
 • nové pokuty za neodstranění vad podání
 • řešení plateb omylem

Zrušení daně z nabytí nemovitosti a možnost vyžádat zpět zaplacenou daň

Změny v dani z příjmu:

 • možnost zpětného uplatnění ztrát z daně z příjmu formou vrácení zaplacené daně za rok 2018 a 2019
 • ZMĚNY v osvobození při prodeji nemovitostí
 • ZMĚNY u uplatnění hypotečních úroků
 • úpravy v paušální dani
 • Osoby povinné od 1. 1. vystavovat účtenky EET

  Změny v DPH – povinné osvobození nájmu bytových prostor a jeho nepříjemný důsledek – vracení odpočtu DPH z technických zhodnocení a pořízení nemovitostí

  Popř. další schválené a plánované změny v oblasti daní od 1. 1. 2021

  diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 18. listopadu 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22925
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat