Nový občanský zákoník – nejdůležitější změny

Autor: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., JUDr. Lucie Melzerová

  • Kód produktu: 2850
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 376
  • Vazba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-7263-819-2
  • Datum vydání: červenec 2013
  • Vaše cena s DPH: 429 Kč
ks
    V prodeji

Publikace představuje základní změny, které přináší nový občanský zákoník, srozumitelnou a čtivou formou seznamuje čtenáře jednak s novými instituty (právní jednání, právo stavby aj.) a jednak se změnami v pojetí stávajících institutů (pojetí věci, pojetí nemovitosti, kontraktační proces aj.). Opomenuta nezůstala ani důležitá přechodná ustanovení nového občanského zákoníku.

Nový občanský zákoník reguluje náš každodenní život

Nový občanský zákoník se týká skoro všech oblastí lidského života – dozvíme se z něj mimo jiné, co si můžeme dovolit vůči svému sousedovi, jaká práva máme coby nájemce bytu, čeho se můžeme domáhat, zjistíme-li, že se zakoupené boty rozlepily při prvním dešti, anebo jak můžeme naložit se svým majetkem pro případ smrti. Znát pravidla nového občanského zákoníku je důležité i pro podnikatele. Ti se musejí na nové právo připravit velmi pečlivě. Obchodní společnosti mají povinnost svá zakladatelská jednání (společenské smlouvy, stanovy) přizpůsobit novému právu do šesti měsíců od jeho účinnosti. Je také třeba prověřit všechny smlouvy a obchodní podmínky, zda se v nich nevyskytují doložky odporující pravidlům nového občanského práva.

Zřetelně akcentuje zásadní změny v jednotlivých oblastech soukromého práva

Publikace přináší poznámky k vybraným ustanovením, která jsou nová, oproti současnému právu změněná nebo z jiného hlediska důležitá. Tam, kde je to účelné, poukazuje se i na další literaturu k danému tématu nebo na dosavadní judikaturu, která buď zůstává použitelná i nadále, nebo bude zcela opuštěna. Knihu uvítají nejen laikové, ale i právníci a studenti práv, kteří budou nové občanské právo vykládat a aplikovat.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou vkládané aktualizace, která bude zdarma ke stažení na těchto webových stránkách.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?