Nový občanský zákoník úplně pro všechny

Autor: Veronika Ryšávková, Pavla Benátčanová, Dana Prudíková, František Korbel

 • Kód produktu: 89562
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 304
 • Vazba: brož., 17×24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5157-3
 • Datum vydání: březen 2014
 • Běžná cena s DPH: 229 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -27 Kč
 • Vaše cena s DPH: 202 Kč
ks
  V prodeji

Získejte ucelený přehled novinek, které přináší nový občanský zákoník! Srozumitelně a jasně pro každého občana - neprávníka! Napsali pro vás nejzkušenější publikující právníci, kteří se podíleli na vzniku nového občanského zákoníku! Občanské právo provází člověka od narození až do smrti při jeho každodenních úkonech. Vyznejte se v největších porevolučních legislativních změnách. Kniha provede každého při řešení situací všedního dne - nájem bytu, prodej auta, sepsání závěti, rozvod a vypořádání majetku, nalezení ztracené věci, náhrada újmy při úrazu a další. Listujte řadou praktických příkladů a situací ze života a nechte se vést. Praktické zaměření knihy a její popularizační charakter podtrhuje doplnění kapitol ilustracemi.Z obsahu
Občanský zákoník – zákon pro život

Více svobody i spravedlnosti

Základní hodnotou je člověk

Omezení neplatnosti

Méně formalizmu

Sjednocení práva

Co si mohu ujednat a co ne?

Právo na štěstí

Chrání se člověk

Chrání se rodina

Chrání se slabší smluvní strana

Sliby se mají plnit

Vlastnictví každého je chráněno

Důraz na poctivost a spravedlnost

Možnost domáhat se práv před soudem i svépomocí

Duch vítězí nad textem

Co kde v zákoníku najdete?

Aby nebyl nový občanský zákoník osamělý

Člověk

Vždyť je to ještě dítě

Sami za sebe

Zasluhují si naši pozornost i ochranu

Konec radikálních řešení

Opatrovnická rada

Rozum průměrného člověka

Když je tchýně osoba blízká

Zánik (právní) osobnosti

Ani vidu, ani slechu

Každý má právo na štěstí

Chráníme si osobnost

Bez souhlasu nelze fotit ani nahrávat…

… něco za něco aneb Někdy souhlasu třeba není

Kolik stojí čest a to ostatní?

Právo žít v příznivém životním prostředí

Rodina

Svatbou to teprve začíná

Ochrana střechy nad hlavou

Raději se dohodněme

V bohatství i chudobě

Zákon míní, manželé mění

Rodinný závod

Výživné na několik způsobů

Pryč s násilníky!

To dítě není moje

Osvojení aneb chceme tě k nám do rodiny

Do čí péče svěřit dítě

Ústavní péče není všelék

První tatínek, druhý tatínek, třetí…

A taková to byla láska… aneb Jak se rozvést

Dědictví

Po mně třeba potopa?

Závěť aneb Slyšte moji vůli a jednejte podle ní

Přece jen trocha formalit

Může se dostat i na náhradníky

A tobě, drahý příteli, odkazuji…

Budeš dědit, když…

Děkuji, nechci

Dědická smlouva jako jistota

Svoboda mírně omezená

Když se děti „nepovedou“

Utvořte řadu aneb dědění ze zákona

Není všechno zlato, co se třpytí aneb Dědíme dluhy

Zvířata a věci

Kde domov můj

Odpovědnost za psí kusy

Malý mazlík, malá škoda?

Nejen zvířata pro radost škodí

Společně a nerozdílně

Co je věc?

Věci movité a nemovité

Kam zmizely stavby?

Co všechno se dá vydržet?

Ztráty a nálezy

Kam s ní?

A léta běží

Poklady

Části lidského těla

Jistou nemáte nikdy

Dobrá víra je, když…

Věci z druhé ruky

Spoluvlastnictví – ďáblův vynález?

Ideální podíl mívá k ideálu daleko

Pozemky a stavby

Co je psáno, je dáno

1 + 1 = 1?

Zvídavost zákonem podpořená

Jak na to?

Právo stavby

Sousedská idyla

Omezení vlastníka

Pro pár švestek

Zdi, ploty a jiné rozhrady

Přestavek

Půl domu omylem?

Naschvály nejsou vyloučené

Věcná práva k „věcem cizím“

Smlouvy

Konec smluvní schizofrenie

Jak si přejete

Kam až sahá svoboda

Ochrana osoby průměrného rozumu

Hardship aneb nevíme dne ani hodiny

Lichva a neúměrné zkrácení

Když na poslední chvíli cuknete

Nesplnění informační povinnosti a porušení tajemství

Obchodní podmínky jsou věčné

Úroky a úroky z úroků

„Chudák“ věřitel

Jistota je jistota

Dar

Zájezd a zkažená radost

Výprosa

Zápůjčka

Výpůjčka

Koupě

Dílo

Péče o zdraví

Pacht

Odvážné smlouvy

Smlouva o důchodu

Spotřebitelé

Spotřebitelské smlouvy

Je to bez práce, ale…

Na nákupech

Něco se nepovedlo

Není vada jako vada

Vada jedna, řešení několik

Když je vad víc

Jak ten čas letí

Existuje záruka?

I proti naší vůli

Nevýhoda na přání

Nákupy na dálku a mimo prodejny

Venku a přece uvnitř

Do domu stejně jako z domu

Nečekejte rychlý start

Existují výjimky

Odstoupení od smlouvy i od úvěru

První slovo platí

Více času, méně ochrany

Bydlení

Střecha nad hlavou a čtyři kola pod nohama

Smlouva je smlouva, ale…

Ochrana „slabších“ nájemců

Předpisy jednoduché, ale praxe košatá

Podnikáme

Chováme

Spolubydlíme

Bereme podnájemníky

Jako nájemci něco můžete a něco musíte

Také domácí něco může a něco musí

Příčka sem, příčka tam

O peníze jde až v první řadě

Všechno jednou končí

Posmrtný osud nájmu

Výměnek z venkova do moderní doby

Bytové spoluvlastnictví a bytové družstevnictví

Náhrada škody a nemajetkové újmy

Újma z porušení dobrých mravů, zákona a smlouvy

Když přijde vyšší moc

Škodit se dá i beztrestně

Nejen oči pro pláč

Jak nahradit škodu?

Facka není argument ani zadostiučinění

Život se do tabulek nevejde

A přece jen ty tabulky

Kdo nic nedělá, nic nezkazí

Špatný rádce hradí škodu

Když přijdete o radost a oblíbenou věc

Když vás potká osobní neštěstí

Domluvme se před vznikem škody

Když se dílo nedaří

V dobré víře, ale bezdůvodně

Právnické osoby

Podle čeho se řídí právnické osoby

Spolčování místo sdružování

Více svobody, lepší podnikání

Svoboda rovná se odpovědnost

Nejde jen o prestiž, ale i o majetek

Nepodceňujte rejstříky

Slovníček a rejstřík

Chcete se na něco zeptat?