Občanský zákoník I - Obecná část (§ 1-654) komentář EVK14

Autor: Lavický a kolektiv

 • Kód produktu: 11075
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 2400
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-7400-529-9
 • Datum vydání: červenec 2014
 • Běžná cena s DPH: 2 990 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 990 Kč
ks
  V prodeji
Nový občanský zákoník sleduje příklon k evropským kontinentálním konvencím a přináší novou systematiku pojmosloví a hodnotová východiska.

* Obecná část občanského zákoníku je společným základem celého soukromého práva.
* Základní zásady soukromého práva kladou důraz na svobodu jednotlivce a spravedlnost.
* Svéprávnost člověka lze omezit nejdéle na tři roky a po jeho zhlédnutí.
* Člověka, který opustil své bydliště, nepodal o sobě zprávu a není známo, kde se zdržuje, lze prohlásit za nezvěstného.
* Právnické osoby se dělí na korporace (spolky), fundace (nadace a nadační fondy) a ústavy.
* Novým kontrolním nástrojem ochrany zájmů opatrovance je opatrovnická rada.
* Relativní neplatnost právních jednání se preferuje před neplatností absolutní.

Chcete se na něco zeptat?