Powered by Smartsupp

Oční lékařství (2. přep. vyd.)

Autor: Pavel Rozsíval

 • Kód produktu: 61877
 • Nakladatelství: Galén, s.r.o.
 • Počet stran: 229
 • Vazba: váz., A4
 • ISBN: 978-80-7492-316-6
 • Datum vydání: říjen 2017
 • Běžná cena s DPH: 1 500 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -150 Kč
 • Vaše cena s DPH: 1 350 Kč
ks
  V prodeji

Přepracovaná celostátní učebnice očního lékařství se dostává do rukou posluchačů medicíny po deseti letech od prvního vydání. Oční lékařství, podobně jako ostatní medicínské obory, prochází bouřlivým rozvojem, proto pořadatel a autoři text doplnili o nové poznatky, které v prvním vydání zcela chyběly (např. moderní postupy v léčbě věkem podmíněné makulární degenerace a laserové operace čočky).

Autorský kolektiv tradičně zastupuje téměř všechny oční kliniky v České republice a vynaložil maximální úsilí, aby kniha bez výrazného rozšíření obsahovala vše podstatné, včetně souvislostí s dalšími oblastmi medicíny. Moderní zpracování s bohatou obrazovou dokumentací napomáhají lepšímu pochopení textu a slouží studentům nejen pro zkoušku z oftalmologie, ale i pro praxi.

 

OBSAH:

Historický nástin vývoje oftalmologie (Dagmar Dotřelová)

 

1. Anatomie zrakového orgánu (Jaroslav Mokrý)

1.1. Očnice (orbita)

1.2. Oční koule (bulbus oculi)

1.3. Přídatné orgány oka (organa oculi accessoria)

 

2. Vývoj oka (Jaroslav Mokrý)

2.1. Principy morfogeneze oka

2.2. Vývoj jednotlivých oddílů oka

2.3. Vrozené vývojové vady oka

 

3. Fyziologie oka (Naďa Jirásková)

3.1. Centrální vidění a jeho vyšetřování

3.2. Periferní vidění a jeho vyšetřování

3.3. Barevné vidění a jeho vyšetřování

3.4. Citlivost na kontrast a její vyšetřování

3.5. Adaptace a její vyšetřování

3.6. Zornicové reakce a jejich vyšetřování

3.7. Akomodace a její vyšetřování

3.8. Oční motilita a vyšetření diplopie

3.9. Binokulární vidění a jeho vyšetřování

3.10. Elektrofyziologické vyšetřovací metody

3.11. Slzný film a jeho vyšetření

 

4. Terapie očních chorob (Naďa Jirásková)

4.1. Možnosti podávání léků

4.2. Farmakologická terapie zánětů oka

4.3. Farmakologická terapie glaukomu

4.4. Látky ovlivňující vegetativní systém

4.5. Farmaka používaná při poruchách slzného filmu

4.6. Lokální anestetika

4.7. Terapeutické použití laserů v oftalmologii

4.8. Chirurgická terapie očních chorob

4.9. Zásady první pomoci a terapie poranění oka

4.10. Zásady odběru infekčního materiálu v oftalmologii

 

5. Onemocnění víček (Hana Langrová, Vladimír Korda)

5.1. Anatomie a fyziologie víček

5.2. Vrozené anomálie víček

5.3. Ptóza

5.4. Lagoftalmus

5.5. Ektropium

5.6. Entropium

5.7. Záněty víček

5.8. Degenerativní onemocnění víček

5.9. Onemocnění kruhového svěrače (m. orbicularis oculi)

5.10. Nádory víček

5.11. Poranění víček

 

6. Onemocnění slzného ústrojí (Hana Langrová, Vladimír Korda)

6.1. Anatomie a fyziologie slzného aparátu

6.2. Onemocnění slzné žlázy

6.3. Onemocnění odvodných slzných cest

6.4. Syndrom suchého oka

 

7. Onemocnění očnice (Pavel Diblík)

7.1. Anatomické poznámky

7.2. Vzhled oka a okolí

7.3. Porucha dalších funkcí

7.4. Speciální vyšetřovací metody

7.5. Speciální část

 

8. Optika, refrakce oka a její vady (Svatopluk Synek)

8.1. Geometrická optika

8.2. Lidské oko jako optický systém

8.3. Refrakční vady

8.4. Akomodace a její poruchy

8.5. Brýle

8.6. Kontaktní čočky

8.7. Refrakční operace

 

9. Poruchy okohybného aparátu (Milan Odehnal)

9.1. Motilita očí

9.2. Binokulární vidění a jeho vývoj

9.3. Strabismus - heterotropie

9.4. Konkomitující strabismus

9.5. Latentní strabismus

9.6. Pseudostrabismus

9.7. Inkomitantní (paralytický) strabismus a oftalmoplegie

 

10. Onemocnění spojivky (Eva Vlková, Veronika Matušková)

10.1. Anatomie a fyziologie spojivky

10.2. Vyšetřovací metody

10.3. Choroby spojivky

10.4. Nádory spojivky

10.5. Depozita ve spojivce

 

11. Onemocnění rohovky (Zuzana Hlinomazová, Eva Vlková)

11.1. Anatomie a fyziologie rohovky

11.2. Vyšetřovací metody

11.3. Rohovkové anomálie

11.4. Rohovková depozita

11.5. Rohovkové degenerace

11.6. Rohovkové dystrofie

11.7. Infekce rohovky - keratitidy

11.8. Neinfekční keratitidy

11.9. Nádory rohovky

11.10. Chirurgie rohovky

 

12. Onemocnění bělimy (Eva Vlková, Veronika Matušková)

12.1. Anatomie a fyziologie bělimy

12.2. Nezánětlivé změny skléry

12.3. Záněty episkléry a skléry

 

13. Onemocnění živnatky (Renata Říčařová)

13.1. Anatomie živnatky

13.2. Malformace živnatky

13.3. Záněty živnatky

13.4. Degenerace a dystrofie živnatky

13.5. Nádory živnatky

 

14. Onemocnění zornice (Renata Říčařová)

14.1. Šíře zornice - pupilární statika

14.2. Nervové dráhy pupilárních reakcí

14.3. Zornicové reakce

 

15. Onemocnění čočky (Pavel Kuchynka)

15.1. Anatomie a embryologie čočky

15.2. Patologické změny čočky

15.3. Chirurgická léčba katarakty

15.4. Komplikace operace katarakty

15.5. Vrozená katarakta

 

16. Onemocnění sklivce (Jiří Řehák)

16.1. Anatomie sklivce

16.2. Kongenitální anomálie sklivce

16.3. Změny sklivce podmíněné věkem

16.4. Krvácení do sklivce

16.5. Zánětlivá infiltrace sklivce

16.6. Synchisis scintillans

16.7. Proliferativní vitreoretinopatie

16.8. Pars plana vitrektomie

 

17. Onemocnění sítnice (Jiří Řehák)

17.1. Anatomické a fyziologické poznámky

17.2. Vrozené vady sítnice

17.3. Vaskulární onemocnění sítnice

17.4. Záněty sítnice (retinitidy)

17.5. Chorioretinopathia centralis serosa

17.6. Degenerace sítnice

17.7. Odchlípení sítnice

17.8. Onemocnění vitreo-makulárního rozhraní

17.9. Nádory sítnice

17.10. Poranění sítnice

 

18. Onemocnění zrakového nervu a zrakové dráhy (Naďa Jirásková)

18.1. Anatomické poznámky

18.2. Symptomatologie poruch zrakové dráhy

18.3. Choroby zrakového nervu

18.4. Choroby chiasmatu

18.5. Poškození retrochiasmatické zrakové dráhy

 

19. Glaukom (Petr Výborný)

19.1. Úvod

19.2. Anatomické, fyziologické a patofyziologické souvislosti

19.3. Etiologie a patogeneze glaukomu

19.4. Diagnostické techniky

19.5. Klasifikace glaukomu

19.6. Medikamentózní terapie glaukomu

19.7. Chirurgická terapie

 

20. Úrazy oka (Svatopluk Synek)

20.1. Úrazy víček

20.2. Mechanické poranění oka

20.3. Penetrující poranění rohovky

20.4. Penetrující poranění skléry

20.5. Cizí těleso na povrchu oka

20.6. Kontuze bulbu

20.7. Zlomenina očnice

20.8. Poranění zrakové dráhy

20.9. Penetrující poranění oka

20.10. Sympatická oftalmie

20.11. Poškození oka ultrafialovým zářením

20.12. Poškození infračerveným zářením

20.13. Poškození ionizujícím zářením

20.14. Poškození laserovým zářením

20.15. Poškození slunečním zářením

20.16. Poškození elektrickým proudem

20.17. Popálení

20.18. Poleptání kyselinami a zásadami

 

21. Oční projevy celkových chorob (Markéta Macháčková, Dagmar Hejcmanová)

21.1. Zánětlivá a autoimunitní onemocnění

21.2. Kloubní onemocnění

21.3. Metabolická onemocnění

21.4. Vaskulární změny

21.5. Infekční onemocnění a oční projevy při pohlavně přenosných onemocněních

21.6. Oční projevy u kožních onemocnění

21.7. Oční postižení při malignitách

21.8. Oční projevy při krevních onemocněních

21.9. Oční projevy při avitaminózách

 

22. Refrakční chirurgie (Pavel Kuchynka, Magdalena Ředinová)

22.1. Historie refrakční chirurgie

22.2. Vyšetření před refrakční operací

22.3. Refrakční operace

 

23. Využití laserů v oftalmologické terapii (Jiří Pašta)

23.1. Úvod

23.2. Druhy oční laserové terapie

23.3. Laserová terapie jednotlivých očních tkání

 

24. Hygiena zraku (Jitka Řehořová)

24.1. Pracovní oftalmologie

24.2. Práce na displejích

24.3. Světelné zdroje a osvětlení

24.4. Zrak v dopravě

24.5. Sociální oftalmologie

 

25. Slepota (Jitka Řehořová)

 

26. Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením (Jitka Řehořová)

26.1. Možnosti kompenzace těžších zrakových vad

26.2. Druhy kompenzačních pomůcek

26.3. Elektronické kompenzační pomůcky

26.4. Systém předepisování speciálních optických pomůcek

26.5. Neoptické kompenzační pomůcky

26.6. Rehabilitace osob se zrakovým postižením

 

Seznam zkratek

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?