ON-LINE webinář Moderní platformy, e-commerce včetně eshopů po zavedení významných změn v DPH od roku 2021

Určeno pro: účetní, daňové poradce zachycující tyto transakce v daních a účetnictví a také pro ty, kteří používají platformy jako svůj prodejní kanál, a dále pro ty, kteří přes ně přijmou zbožové či službové plnění a dále jej musí zdanit a zaúčtovat

Cíl semináře: Od roku 2021 se v důsledku již přijatých změn DPH na úrovni EU zavádí pojem elektronické tržiště do daňové legislativy. Dále se zavádí též institut prodeje zboží na dálku /nahradí v EU současnou úpravu v oblasti zasílání zboží dle paragrafu 8 ZDPH, tj. obecně problematiku e-shopů s prodejem do EU/ a prodeje dovezeného zboží na dálku. Na tyto změny musí reagovat všichni provozovatelé platforem včetně eshopů s přeshraničním prvkem, katalogových obchodů …V návaznosti na to musí dojít k významnému posílení role daňového režimu jednoho správního místa do evidence plátců, pokud v přeshraničním e-commerce podnikají.

Seminář je zaměřen na implementaci těchto změn do života u provozovatelů těchto elektronických tržišť na straně jedné včetně jejich uživatelů na straně druhé, tj. těch, kteří přes ně nakupují zboží či služby pro svoje podnikání. Druhá část semináře je věnována nejznámějším globálním platformách a jejich využití pro naše podnikání v kontextu změn, které budou muset jejich provozovatelé udělat, aby vyhověli novelizaci DPH v EU.

 • Zásadní změny v DPH účinné od roku 2021 s důrazem na prodej zboží na dálku • prodej dovezeného zboží na dálku • rozšíření MOSS • definice elektronického rozhraní a prodej zboží přes něj včetně zavedení právní fikce dodání zákazníkovi
 • Metodické pokyny GFŘ ve vztahu k e-commerce a jejich obsah
 • Využití zmíněných platforem klientem objednávajícím na nich zboží nebo službu /tedy nevyužíváme ji jako podnikatelé, ale jako zákazníci/ • Získávání faktur za nakoupené zboží či přijatou službu, uplatnění DPH a zaúčtování včetně dopadu do daně z příjmů
 • Amazon a eBay v detailu • nabízené platformy a jejich využití • definice využitelných obchodních a smluvních modelů s Amazonem ve vazbě na váš podnikatelský záměr • stahování review • tvorba či stažení daňových dokladů v závislosti na povaze business modelu /fakturace zákazníkům a přijaté faktury od Amazonu/ • vystavování daňových dokladů pověřením on-line platformy • registrace v jiných členských státech v závislosti na využitém business modelu • problematika dodatečných DP u pozdě registrovaných DIČ v JČS • Očekávané změny u Amazonu v důsledku nové úpravy DPH v EU
 • Nákupy na čínských eshopech s důrazem na AliExpress včetně očekávaných změn od roku 2021
 • Služby s přeshraničním prvkem • přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek základního pravidla dle paragrafu 9 ZDPH/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ s důrazem na reklamu u mediálních gigantů
 • Facebook a Google • placená reklama na FB a Google • využití cloudových služeb a jejich zdanění • služba G Suite • Google Play a jeho využití při prodeji vytvořených aplikací ze strany tuzemských podnikatelů do celého světa
 • UBER a AirBnB • účetně a daňově u podnikatelů na nich podnikajících i těch, co pouze využijí jejich nabídku k podnikání
 • dotazy můžete posílat pře chat

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. prosince 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22953
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat