ON-LINE webinář Personalistické střípky 2021 • o pracovní době, dovolené, doručování, překážkách a prohlídkách

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, pracovníky PaM a všechny další zájemce, kteří chtějí získat přehled o aktuálních novinkách pro rok 2021

 • Čerpání dovolené v souvislosti s plánem směn, jak je to s dovolenou ve svátek a kdy to umožnit po změně od ledna 2021.
 • Čerpání dovolené v délce části směny, kdy a jak.
 • Převod dovolené, kdy můžeme a co to vlastně znamená.
 • Doručování zaměstnavatelem po změně ZP • doručování osobně • odmítnutí převzetí • doručování poštou • elektronicky i datovou schránkou.
 • Zkušební doba a zrušení pracovního poměru v pracovní neschopností zaměstnance
 • Vstupní prohlídky • kdo je hradí a kdy a u koho je nutné je provádět.
 • Mimořádné prohlídky • z jakých důvodů a kdy je musíme provádět.
 • Práce přesčas • co je práce přesčas, kdo ji určuje, kdy a komu ji lze nařídit a kdy ne
 • Odpočinek v týdnu při nepravidelně rozvržené pracovní době – jak má být dlouhý a kdy začíná, odchylky u zaměstnanců v nočních směnách
 • Noční práce, příplatky za práci v noci – komu náleží
 • Zaměstnance pracující v noci – definice a co z toho vyplývá
 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele a překážky v práci na straně zaměstnance – s náhradou mzdy a bez náhrady mzdy, lékař, doprovod, rehabilitace, dentální hygiena, dárcovství krve
 • Pracovní cesta v souvislosti s pracovní dobou a pracovní pohotovost a jak je to u pružné pracovní doby
 • dotazy můžete posílat během přednášky přes Q&A (otázky a odpovědi)

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. ledna 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22967
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 890 Kč Objednat