ON-LINE webinář Uplatňování DPH v nejdůležitějších okruzích v příkladech včetně řešení s důrazem na změny v DPH v důsledku novely 2020 a 2021

Určeno pro: tuzemské plátce DPH a zejména ty osoby, které odpovídají za správnost DPH včetně doprovodných výkazů.

Cíl semináře: Vybrali jsme pro vás 10 nejdůležitějších oblastí, na které jsou obvykle cíleny kontroly správců daně v oblasti DPH. Každou z těchto oblastí si probereme na několika modelových příkladech včetně jejich řešení a odkazu na ustanovení ZDPH v platném znění včetně odkazu novely ZDPH 2020 a očekávané novely 2021 s předpokládanou účinností od 1. 7. 2021

Anotace semináře: 10 níže uvedených okruhů – tj. modelové příklady včetně řešení a uvedené opory v zákoně po novele ZDPH 2020 a výhled na změnu 2021 s předpokládanou účinností od 1. 7. 2021

 • dodání zboží včetně obvyklých obchodních modelů na trhu s dopadem do fakturace a správného uplatnění DPH, dílčí plnění, opakovaná plnění
 • poskytnutí služeb dle základního pravidla /viz paragraf 9 ZDPH/ a podle speciálních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ s důrazem na časové souvislosti fakturace služeb s ohledem na znění paragrafu 21 ZDPH • fakturace služeb dle víceletých smluv
 • osvobození s nárokem na odpočet DPH • jak ho obhájit vůči správci u zbožových obchodů do EU a do třetích zemí včetně změn v novele ZDPH 2020 – tj. zejména konsignační sklad a nový paragraf 18 • zpřísnění podmínek prokazování přepravy u dodání do JČS • řetězové obchody a institut prostředníka v nich, vykazování unijních dodávek v souhrnném hlášení • zasílání zboží a jeho změny od 1. 7. 2021 v důsledku zavedení prodeje zboží na dálku
 • služby s přeshraničním prvkem • přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění /splnění podmínek/ anebo dle zvláštních pravidel /viz paragraf 10 ZDPH/ • registrace k DPH v jiných členských státech
 • chybná fakturace a odpovědnost plátce vs příjemce • důsledky nesprávně vystavených daňových dokladů, na základě kterých je nesprávně uplatněno DPH – riziko doměrků, na základě přijatých chybných daňových dokladů • časové souvislosti u opravných daňových dokladů
 • osvobozená plnění bez nároku na odpočet s důrazem na nejčastější plnění • prodej nemovitostí • technické zhodnocení • pronájmy nemovitostí
 • nestandardní situace s obchodním a dlouhodobým majetkem z pohledu DPH • zničení, ztráta, krádež – korekční mechanismy ano či ne, prodej dlouhodobého majetku
 • zvláštní režimy • cestovní služba, prodej použitého zboží – uplatňování DPH u osob uskutečňující plnění v těchto zvláštních režimech a nakládání s daňovými doklady v pozici příjemce plnění
 • příjemce plnění a jeho ručení za daň nezaplacenou dodavatelem – východiska paragrafů 109 a 109a ZDPH
 • režim přenesení daňové povinnostiv tuzemsku dle paragrafu 92 • časové souvislosti na straně příjemce dle paragrafu 104 ZDPH
 • dotazy na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 15. dubna 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22988
 • Stav: Připravujeme
Cena: 1 990 Kč Objednat