ON-LINE webinář Výpovědi, okamžité zrušení nebo dohoda o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, hromadné propouštění, odstupné atd. • nejčastější chyby a problémy v personální praxi

<

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, pracovníky PaM a další zájemce o tuto problematiku

 • Výpovědi • kdy dát výpověď můžeme a z jakých důvodů a kdy ne
 • řešení personálně náročných situací z pohledu ukončení pracovního poměru
 • kdy je možné pracovní poměr ukončit okamžitě a jak se vyhnout problémům při zrušené pracovního poměru ve zkušební době • souvislosti s doručováním • pracovní neschopností • ošetřováním a karanténou
 • ukončení pracovního poměru zaměstnance/kyně po rodičovské dovolené
 • postup zaměstnavatele při nadbytečnosti • nač si dát pozor • co je to organizační změna a jak ji formulovat • kdo o ní rozhoduje • účinnost a další úskalí v této problematice
 • Hromadné propouštění • kdy jde o hromadné propouštění a jak při něm postupovat • jak ovlivní dohody o ukončení pracovního poměru celkový počet propouštěných zaměstnanců ve spádovém období
 • Odstupné • jeho účel a výše • možnosti vyššího odstupného a na co si dát pozor • vrácení odstupného
 • Kratší pracovní doba • její výhody a úskalí • určování pracovní doby • výkon práce nad sjednaný „úvazek“ a dovolená při výkonu práce nad sjednanou dobu
 • Dohody o pracovní činnosti a povinnost přidělovat práci • kdy je a kdy není na základě judikatury
 • Určování dovolené v délce kratší, než je směna - podmínky a možnosti
 • Prodloužení výměry dovolené kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem nebo individuálně?
 • Co můžeme a co ne v oblasti poskytování delší dovolené
 • Jak je to s dovolenou u zaměstnanců při výkonu práce v jiném členském státě při nadnárodním poskytování služeb
 • Dotazy na lektora můžete posílat během webináře přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 27. dubna 2021, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22994
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat