ON-LINE webinář Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1.2021

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2021

Program semináře:

dovolená od 1.1.2021

 • stanovení nároku na dovolenou v hodinách • krácení dovolené • zůstatky dovolené • čerpání dovolené

výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2021

 • vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.

změny v zákoně o daních z příjmů

 • návrh změn, případně změny pro rok 2021
 • stravenkový paušál

změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení

 • změny v zákoně č. 187/2006 Sb.
 • nové redukční hranice pro rok 2021
 • maximální vyměřovací základ v roce 2021
 • další parametrické změny
 • dobrovolná účast na důchodovém pojištění

změny ve zdravotním pojištění

 • odpočet u poživatelů invalidních důchodů v r. 2021 a podmínky pro uplatnění
 • minimální vyměřovací základ
 • odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu

změny v oblasti srážek ze mzdy

 • nezabavitelná částka v roce 2021
 • mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
 • vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
 • posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky
 • souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy
 • zákon č. 191/2020 Sb. - daňový bonus je od 24.4.2020 nedotknutelný pro exekuční i insolvenční srážky

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS

 • započítávání osob se zdravotním postižením a prokazování těchto skutečností

další podstatné změny zasahující do mzdových výpočtů - průměrný hodinový výdělek od 1.7.2020

další změny k datu konání semináře

dotazy můžete pokládat přes chat

!!! FAKTURU ZASÍLÁME V DEN KONÁNÍ !!!

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. ledna 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19221
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat