OSOBNÍ ODPOVĚDNOST personalisty/mzdové účetní za škodu způsobenou neplatnou výpovědí • prevence a návod náležitého postupu • jak správně odůvodnit výpověď z pracovního poměru

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a všechny další zájemce o tuto problematiku.

Personalisté a mzdové účetní musí u zaměstnavatele řešit řadu pracovněprávních záležitostí, mimo jiné také připravovat, formulovat a doručovat výpovědi z pracovního poměru.

Podle nedávno zveřejněného rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 14. prosince 2017, sp. zn. 21 Cdo 4353/2017, neplatnou výpovědí z pracovního poměru může zaměstnavateli vzniknout škoda, za kterou odpovídá ten zaměstnanec, který neplatnost výpovědi zavinil. Nejčastěji tedy půjde o personalistky, mzdové účetní, případně jiné zaměstnance, kteří tuto činnost mají u zaměstnavatele na starost. Taková škoda v případě neplatné výpovědi u řadových zaměstnanců činí řádově statisíce, u vedoucích zaměstnanců i jednotky miliónů korun.

V rámci tohoto semináře se zaměříme na správný postup z pohledu personalistek/mzdových účetních a poradíme, jak eliminovat riziko drahých chyb a následné povinnosti nahradit škody.

Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor je také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou nerozlučně spojena s osobní odpovědností personalistek a mzdových účetních. Každý účastník navíc obdrží KOMPLETNÍ SADU VZOROVÝCH VÝPOVĚDÍ Z PRACOVNÍHO POMĚRU.

 • Obsah semináře:
 • 9:00 – 10:45 hod. • OSOBNÍ ODPOVĚDNOST PERSONALISTY/MZDOVÉ ÚČETNÍ ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU NEPLATNOU VÝPOVĚDÍ
 • podmínky vzniku osobní odpovědnosti personalistky/mzdové účetní za škodu
 • prevence vzniku škody a návod náležitého postupu
 • vliv druhu práce, pracovní náplně, faktické činnosti, velikosti a organizačního uspořádání zaměstnavatele
 • okolnosti vylučující nebo krátící osobní odpovědnost za škodu
 • limity povinnosti k náhradě škody
 • mimořádné snížení povinnosti k náhradě škody
 • srážky ze mzdy / započtení náhrady škody vůči mzdě nebo platu ?
 • 10:45 -11:00 hod.• přestávka

 • 11:00 – 12:45 hod. • JAK SPRÁVNĚ ODŮVODNIT VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU
 • správné formulace výpovědí z pracovního poměru dle § 52 písm. a) až h) zákoníku práce včetně KOMPLETNÍ SADY VZOROVÝCH VÝPOVĚDÍ pro každého účastníka semináře
 • správné doručení výpovědi z pracovního poměru
 • 12:45 - 13:00 hod.• přestávka

  13:00 -14:00 hod. • OTÁZKY A ODPOVĚDI Z PRAXE

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. března 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22490
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat