Podnik a jeho okolí - Jak přežít v konkurenčním prostředí

Autor: Jiří Dvořáček, Peter Slunčík

  • Kód produktu: 10962
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 192
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7400-224-3
  • Datum vydání: červen 2012
  • Vaše cena s DPH: 440 Kč
ks
    V prodeji

Přežití a úspěch podniku závisí v současné době na jeho schopnosti vytvořit vhodnou strategii a stanovit správné podnikové cíle. Při jejich naplňování je přitom důležitá nejen schopnost podniku využívat své vnitřní faktory, ale také schopnost identifikovat změny ve svém okolí a rychle na ně reagovat ( pružně se na nové podmínky adaptovat ). Klíčové je rozpoznat nové příležitosti, které na trhu vznikají, a využít je k posílení konkurenceschopnosti podniku.V dnešním, vysoce konkurenčním prostředí je nezbytné, aby podnikový management prováděl analýzu interakce podniku s okolím a postupně vytvářel mechanismus přežití v tomto prostředí.Kniha přináší odpovědi na otázky, které by měli představitelé podnikového vedení bezpodmínečně znát, pokud chtějí, aby jejich podnik ve složitém prostředí uspěl :1. Jaké složky vnější prostředí ( okolí ) podniku obsahuje ?

2. Jaký je jejich dopad na podnik ?

3. Jaké jsou možnosti jejich ovlivňování ?

4. Jak mohou národní a nadnárodní orgány toto prostředí zkvalitnit ?Jsou identifikovány problémy, které je nutné s požadovaným růstem konkurenční schopnosti řešit, a to jak v České republice, tak v rámci Evropské unie.Jedná se o první publikaci na našem knižním trhu, která se systematicky problematikou podnikového okolí zabývá. Neexistuje ani překlad zahraničních knižních titulů s touto tématikou. Dostupná literatura se věnuje pouze izolovaně vybraným aspektům mikro- nebo makrookolí.Kniha je určena výkonnému managementu firem, podnikatelům, pracovníkům centrálních orgánů, studentům vysokých škol (jak v bakalářském, tak magisterském studiu) a studentům MBA programu.

Chcete se na něco zeptat?