Poruchy vývoje řeči

Autor: Olga Dlouhá

 • Kód produktu: 61878
 • Nakladatelství: Galén, s.r.o.
 • Počet stran: 254
 • Vazba: váz., 15,5x22,5 cm
 • ISBN: 978-80-7492-314-2
 • Datum vydání: říjen 2017
 • Běžná cena s DPH: 500 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -50 Kč
 • Vaše cena s DPH: 450 Kč
ks
  V prodeji

Monografie Poruchy vývoje řeči je zaměřena na různorodé problémy dětské řeči, které jsou dány porušeným raným vývojem. Úvodní část popisuje anatomické a fyziologické aspekty a procesy, které se podílejí na vývoji nejen řeči a jazyka, ale i mozku. Nejsou opomenuta ani jazykovědná hlediska. Obecná část se věnuje klasifikaci, etiologii, diagnostice a terapii vývojových poruch řeči. Ve speciální části publikace jsou pak prezentovány všechny základní oblasti vývojových poruch řeči a jazyka: především vývojová dysfázie, ale i vývojová dysartrie, dyspraxie, dyslalie, pervazivní vývojové poruchy řeči, poruchy u postižení dalších důležitých oblastí CNS a oblasti otoorofaciální, včetně chromosomálních a vrozených metabolických vad. Význam monografie zvyšuje skutečnost, že poznatky a názory z vlastní dlouholeté klinické zkušenosti a výzkumu autorky jsou doplněny mezioborově a pohled na vývoj řeči a jeho poruchy je zpracován z hlediska dětské neurologie, klinické psychologie, klinické logopedie, foniatrie i dětské psychiatrie.

Publikace se zabývá vývojovými řečovými poruchami především z pohledu lékaře, nikoli pedagoga. Je určena všem, kdo se zabývají problematikou poruch verbální komunikace, tedy foniatrům, neurologům, psychiatrům, pediatrům, klinickým psychologům a rovněž specialistům z oboru klinické logopedie.

 

OBSAH:

1. Vývoj komunikace

2. Anatomie a fyziologie struktur a procesů v CNS, které se podílejí na vývoji a realizaci řečové komunikace

2.1. Centrální nervový systém

2.2. Artikulační a fonační orgány

2.3. Centrální sluchové procesy

3. Jazykovědná hlediska

3.1. Fonetika

3.2. Fonologie

3.3. Morfologie

34. Gramatika

3.5. Sémantika a pragmatika

4. Fyziologický vývoj řeči

5. Vývojové poruchy řeči - obecná část

5.1. Klasifikace vývojových poruch řeči

5.2. Etiologie a genetika u vývojových poruch řeči

5.3. Mezioborový pohled na poruchy vývoje řeči

5.4. Diagnostika vývojových poruch řeči

5.5. Terapie vývojových poruch řeči

6. Vývojové poruchy řeči - speciální část

6.1. Prostý opožděný vývoj řeči

6.2. Vývojová dysfázie

6.3. Vývojová dysartrie, dyspraxie a kombinované formy postižení

6.4. Vvývojová porucha artikulace - dyslalie

6.5. Pervazivní vývojové poruchy řeči

6.6. Poruchy řeči u dětí s postižením dalších důležitých oblastí CNS a oblasti otoorofaciální

7. Hodnocení disability (WHO) a medicínsko-sociální hlediska

Abstract

Souhrn

Zkratky

Přílohy

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?