Powered by Smartsupp

Použití průměrného výdělku v praxi mzdové účetní • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní

Cíl: seminář bude věnován základům mezd. Každý z nás někdy začínal nebo si jen potřebujeme základy mezd zopakovat. Jedním z důležitých údajů ve mzdách je průměrný výdělek. Odvolávka typu „to přeci počítá program“ při obhajobě správného postupu při výpočtu mezd většinou nepostačuje. Vše si musíme obhájit, proto začneme použitím průměrného výdělku a ukážeme si vše na jednoduchých příkladech.

Program semináře:

výpočet průměrného výdělku

 • odpracovaná doba
 • rozhodné období
 • započítávání odměn za delší období
 • odměny při životních a pracovních výročích,
 • vliv přesčasové práce na výši průměrného výdělku
 • náhrada mzdy a průměrný výdělek

formy průměrného výdělku

 • průměrný měsíční výdělek
 • průměrný čistý měsíční výdělek
 • průměrný výdělek u dohod konaných mimo pracovní poměr

pravděpodobný výdělek

náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě

 • redukovaný průměrný výdělek pro náhrady

přehled používání průměrného výdělku

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. dubna 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21099
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat