Pracovní doba a dovolená v praktických příkladech

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní

Cíl: Seminář je zaměřen na oblast pracovní doby a dovolené, tedy na oblast, kterou ve své praxi používá každý personalista, vedoucí pracovník i mzdová účetní, neboť vůči zaměstnancům všichni musí pracovní dobu rozvrhovat, evidovat, určovat čerpání dovolené a na základě evidence pracovní doby a dalších podkladů zpracovávat pro zaměstnance mzdy nebo platy. Nejde přitom o oblast jednoduchou a řada pojmů činí v praxi problémy, ať už jde o směnnost a z toho plynoucí rozsah týdenní pracovní doby, vyrovnávací období, ať už u nerovnoměrného nebo pružného rozvržení pracovní doby, přípustný rozsah práce přesčas a její kompenzace, rozdíly mezi zkrácenou a kratší pracovní dobou, délka a rozvrhování přestávek v práci a dob odpočinku, vznik nároku na dovolenou a jeho krácení a další Všem těmto oblastem je proto věnován komplexní výklad na tomto semináři, který se nesoustřeďuje jen na suchý text právního předpisu, ale je doprovázen řadou příkladů z advokátní i přednáškové praxe lektora a konečně z judikatury Nejvyššího soudu. Účastníci si tak ze semináře odnesou praktické znalosti v oblasti pracovní doby a dovolené, které jim umožní snáze rozvrhovat a evidovat pracovní dobu a určovat dovolenou tak, aby předešli případným sporům se zaměstnanci i nedostatkům z kontrol inspektorátů práce.

Program semináře:

Pracovní doba

 • pracovní doba a doba odpočinku – pojmy
 • směna a směnné pracovní režimy
 • délka a rozvržení pracovní doby
 • stanovená, zkrácená a kratší pracovní doba
 • rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení pracovní doby • pružná pracovní doba • konto pracovní doby
 • práce přesčas a pracovní pohotovost
 • noční práce a zaměstnanec pracující v noci
 • evidence pracovní doby
 • kratší pracovní doba

Doba odpočinku

 • přestávka v práci a bezpečnostní přestávky
 • nepřetržitý odpočinek mezi směnami
 • dny pracovního klidu a práce ve svátek
 • nepřetržitý odpočinek v týdnu

Dovolená

 • druhy dovolené
 • nárok na dovolenou • podmínky vzniku nároku
 • výměra dovolené
 • čerpání dovolené a hromadné čerpání dovolené
 • náhrada za dovolenou
 • krácení dovolené

Mateřská a rodičovská dovolená

 • mateřská dovolená
 • rodičovská dovolená
 • otcovská poporodní péče

Praktické příklady a aktuální judikatura Nejvyššího soudu v oblasti pracovní doby a dovolené

Diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 16. října 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15663
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat