Pracovní doba • její právní a mzdové souvislosti • prezenčně i on-line

Určeno pro: personalisty a mzdové účetní

Program semináře:

 • základní povinnosti zaměstnavatelů u pracovní doby, vymezení pojmů
 • stanovená a kratší pracovní doba
 • hlavní chyby zaměstnavatelů, vztah kalendářního měsíce a pracovní doby
 • způsoby rozvržení pracovní doby – postup a chyby u nerovnoměrného rozvržení, pružné rozvržení a konto pracovní doby
 • postup při zpracování rozvrhu a jeho změnách
 • co sjednávat v pracovní smlouvě a informace zaměstnancům
 • co vše naplňuje pracovní dobu (§ 348 ZP), překážky v práci a pracovní doba
 • nová právní úprava částečné práce (novela zákona o zaměstnanosti)
 • práce přesčas, její správné a nesprávné posuzování, časové limity, její odměňování
 • souvislost mezi pracovní dobou a dovolenou od 1.1.2021
 • bližší podmínky práva na dovolenou, její výpočet v hodinách a při změně pracovní doby a při překážkách v práci
 • nová pravidla pro čerpání dovolené ve směnách a v hodinách, čerpání ve svátek
 • přestávky v práci, bezpečnostní přestávky
 • nepřetržité odpočinky mezi směnami a v týdnu, práce v dny pracovního klidu
 • práce mimo pracoviště (home office)
 • pracovní doba na pracovní cestě
 • evidence odpracované doby a obvyklé chyby, nepřípustnost zaokrouhlování a tzv. trestných minut
 • práce ve svátek a tzv. placený svátek, práce v noci a mzda a plat za ni a za práci v sobotu a neděli
 • sdílené pracovní místo (novela ZP)
 • pracovní doba u dohod (DPP, DPČ) a tzv. práce na zavolanou u nich
 • pracovní doba pro průměrný výdělek
 • hrozba sankcí od inspekce práce
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 14. září 2022, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 19556
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat