Pracovní doba • problémy a chyby zaměstnavatelů • správný postup – komplexní výklad

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty a pracovníky PaM

 • základní povinnosti zaměstnavatelů • vymezení pojmů
 • způsoby rozvržení pracovní doby • zásadní chyby u nerovnoměrného rozvržení, vč. nepoužitelnosti kalendářního měsíce jako vyrovnávacího období • postup při pružném rozvržení (a chyba v zákoně) a kontu pracovní doby
 • správné a nesprávné posuzování práce přesčas • časové limity • její odměňování
 • přestávky v práci • nepřetržité odpočinky
 • práce mimo pracoviště (home office) • pracovní doba na pracovní cestě
 • evidence odpracované doby a obvyklé chyby • nepřípustnost zaokrouhlování a tzv. trestných minut
 • práce ve svátek a tzv. placený svátek • práce v noci a mzda a plat za ni a za práci v sobotu a neděli
 • pracovní doba u dohod (DPP, DPČ) a tzv. práce na zavolanou u nich
 • dovolená a pracovní doba - chyby
 • hrozba sankcí
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. března 2019, 9.00 - 14.30
 • Variabilní symbol: 22111
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat