Powered by Smartsupp

Právnické osoby obcí a krajů

Autor: Petr Pospíšil a kol.

 • Kód produktu: 65285
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 264
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7357-982-1
 • Datum vydání: září 2013
 • Běžná cena s DPH: 565 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -57 Kč
 • Vaše cena s DPH: 509 Kč
ks
  V prodeji

Jak z  názvu publikace vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy.


Jedním z nich je pojem „územní samosprávný celek", druhým pak pojem „právnická osoba".


Vztah územních samosprávných celků k právnickým osobám jistým způsobem na ně existenčně navázaným představuje z právního hlediska mimořádně zajímavou problematiku, a to i s ohledem na intenzivní prolínání principů práva veřejného a práva soukromého v činnosti a rozhodování obcí a krajů.


Základním cílem publikace je provedení analýzy vztahu územních samosprávných celků k právnickým osobám jimi zřízeným nebo založeným a také ve vztahu k právnickým osobám, na jejichž činnosti se územní samosprávné celky podílejí svým majetkem společně s jinými subjekty. Vedle nezbytného teoretického základu se autoři věnují také ryze praktickým problémům, s nimiž se setkali v rámci své praxe, a které mohou být inspirativní pro představitele obcí i krajů zřizujících (zakládajících) právnické osoby.


Je řešena otázka, zda současná právní úprava poskytuje územním samosprávným celkům vhodný typ (vhodné typy) právnické osoby pro plnění jim zákonem svěřených úkolů a pro účelné a efektivní využívání majetku těchto celků, a to za současného zachování dostatečného vlivu územního samosprávného celku na majetek a činnost těchto právnických osob.


Autoři také v publikaci předkládají některé návrhy změny právní úpravy pro futuro tak, aby lépe odpovídala potřebám praxe.OBSAH:http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/Pravnicke_osoby_obci%20a%20kraju_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?