Powered by Smartsupp

Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů

Autor: Hana Erbsová

  • Kód produktu: 33289
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 184
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 80-7357-168-4
  • Datum vydání: duben 2006
  • Vaše cena s DPH: 257 Kč
ks
    V prodeji
Přehled zahrnuje judikaturu týkající se daní z příjmů fyzických i právnických osob; věnuje se příjmům fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, některým specifickým případům osvobození od daně z příjmů (prodej nemovitostí vydaných v tzv. restituci) a nezdanitelným částem základu daně z příjmů fyzických osob (judikáty řešící pojmy „vlastní příjem manžela“, „vyživované dítě poplatníka“, „sponzorský dar“, „hypoteční úvěr“). Další soubor judikátů se vztahuje k společným ustanovením zákona o daních z příjmů, otázkám základu daně, položek odčitatelných od základu daně a daňově uznatelných výdajů/nákladů (odpisy hmotného majetku, mzdové výdaje, tvorba rezerv).Pramenem informací obsažených v této publikaci jsou originální vyhotovení soudních rozhodnutí, jak byla doručena účastníkům řízení. Přednost dostaly judikáty, ve kterých jsou řešeny otázky vztahující se pokud možno ke zdaňovacím obdobím, u nichž dosud neuplynula objektivní lhůta deseti let, v níž zaniká právo daň vyměřit či doměřit. Rozsudky dotýkající se téhož tématu jsou odlišeny římskými číslicemi a řazeny dle časové posloupnosti od nejstarších.Přehled je doplněn vybranými částmi zákona o daních z příjmů a rejstříky.

Chcete se na něco zeptat?