Přehled judikatury ve věcech dědických

Autor: Roman Fiala

  • Kód produktu: 52351
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 494
  • Vazba: váz.
  • ISBN: ISBN 80-7367-182-X
  • Datum vydání: červen 2006
  • Vaše cena s DPH: 571 Kč
ks
    V prodeji
Přehled judikatury ve věcech dědických má být praktickou pomůckou pro soudce, notáře a všechny, kteří se dědickou problematikou aktuálně zabývají. Hledisko, z něhož vycházel uspořadatel souboru, bylo shromáždit aktuální judikaturu, která pro svoji přesvědčivost a zevšeobecňující potenciál má předpoklady být respektována obecnými soudy, notáři i osobami, které jsou účastníky dědického řízení.Vzhledem k tomu, že do přehledu byla zařazena i rozhodnutí, která byla přijata již před několika desetiletími, která však stále mají co říci dnešní praxi, objevuje se v nich řada pojmů dnes již neužívaných. Snaha o zachování maximální autenticity vedla také k tomu, že také slovenská rozhodnutí jsou vždy uveřejněna v originálním znění.Judikatura je členěna do jednotlivých částí podle právních institutů, případně oblastí dědického práva; orientaci v souboru usnadňují rejstříky.

Chcete se na něco zeptat?