Přehled judikatury z oblasti zdravotnictví II. - Odpovědnost ve zdravotnictví

Autor: Jan Mach

  • Kód produktu: 52943
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 548
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7357-739-1
  • Datum vydání: březen 2012
  • Vaše cena s DPH: 671 Kč
ks
    Na dotaz

V nakladatelství Wolters Kluwer ČR vychází již druhý přehled zdravotnické judikatury. Soubor obsahuje zásadní soudní rozhodnutí z oblasti právní odpovědnosti ve zdravotnictví. V prvé řadě se věnuje odpovědnosti občanskoprávní a správní (subjektivní i objektivní odpovědnost, porušení prevenční povinnosti, odpovědnost zdravotnických zařízení a pojišťoven, ochrana osobnosti aj.) a dále se věnuje odpovědnosti trestní (problematika postupu /lege artis/, nedbalostní i úmyslné trestné činy, trestný čin neposkytnutí pomoci, trestný čin spáchaný zdravotníkem a další). Publikace neopomíjí též znalecké posudky ve zdravotnictví. Jednotlivá rozhodnutí nejsou krácena a je uveden celý skutkový děj. Jde tak o přehled velmi zajímavých soudních případů z lékařského prostředí. Jako každý přehled judikatury je i tento opatřen věcným a paragrafovým rejstříkem. Publikace je určena lékařům a dalším zdravotníkům, právníkům zabývajícím se problematikou medicínského práva, náhrady škody, ochrany osobnosti a trestní odpovědnosti ve zdravotnictví, manažerům zdravotnických zařízení i zájemcům o tuto problematiku z řad laiků.OBSAH knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/PJ_zdravotnictví_II_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?