Přehled statistických metod zpracování dat (5. roz. vyd.)

Autor: Jan Hendl

 • Kód produktu: 17914
 • Nakladatelství: Portál
 • Počet stran: 736
 • Vazba: váz., 15x21 cm
 • ISBN: 978-80-262-0981-2
 • Datum vydání: listopad 2015
 • Běžná cena s DPH: 845 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -85 Kč
 • Vaše cena s DPH: 761 Kč
ks
  V prodeji

Analýza a metaanalýza dat

Čtvrté, rozšířené vydání

Zkušený autor představuje statistiku a metodologii vědy srozumitelně, zejména s ohledem na potřeby studentů humanitních a sociálních oborů. Výklad ilustruje na řadě příkladů, probírá etapy empirického výzkumu a základní pojmy statistiky, nezbytné partie z teorie pravděpodobnosti, testování hypotéz, korelační a regresní analýzu, neparametrické metody a hodnocení kvalitativních dat, základní metody analýzy rozptylu a další metody analýzy dat. V tomto vydání byla podstatně rozšířena kapitola o vícerozměrné analýze. Nyní pojednává také o konfirmační faktorové analýze, modelu LISREL, korespondenční analýze a zobecněných lineárních modelech. Rozšířena byla také kapitola o statistických programech o úvod do statistického jazyka R. Kniha obsahuje jako první u nás také informace o metodách zpracování kvantitativního systematického přehledu, které se používají v metaanalytických studiích.

Chcete se na něco zeptat?