Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku?

Autor: Robert Zbíral

 • Kód produktu: 65326
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87576-72-4
 • Datum vydání: listopad 2013
 • Běžná cena s DPH: 300 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 270 Kč
ks
  V prodeji

Evropská integrace byla vždy pojímána jako jednosměrný proces prohlubování spolupráce, vyjádřený také v proklamaci obsažené ve Smlouvě o Evropské unii o „vytváření stále užšího svazku mezi národy Evropy“. Tento koncept byl dominantně přijímán nejen na politické scéně, ale rovněž v akademické obci. Záměrem knihy je zkoumat opačnou a dosud u nás i v zahraničí opomíjenou situaci, tedy zpětný přenos pravomocí z Evropské unie na členské státy.

  Text podrobně rozebírá následující problémy:
 • Jak lze charakterizovat přenos pravomocí na Evropskou unii optikou práva EU a vnitrostátních právních řádů?
 • Obsahuje právo EU nástroje umožňující přenést pravomoci EU zpět na členské státy?
 • Existují příklady zpětného přenosu pravomocí? Co je v praxi překážkou častějšího využití konceptu?
 • Jak se vnitrostátní a unijní právo staví k úplnému zpětvzetí pravomocí (vystoupení z EU)?
 • Bylo již dosaženo stavu, kdy členské státy jsou s Evropskou unií natolik kvalitativně a kvantitativně spjaty, že zpětvzetí pravomocí reálně pozbylo smyslu?

 

Autor neuznává názor o automaticky škodlivém vlivu Evropské unie, kvůli kterému jedinou správnou cestou je co největší návrat pravomocí členským státům nebo dokonce vystoupení z Evropské unie. Stejně tak naivní je ovšem obhajoba teze, že integrace bude neustále směřovat pouze vpřed. Při míře různorodosti zájmů v Evropské unii se právem uznaný a v praxi využívaný koncept zpětvzetí pravomocí stává nástrojem, který napomůže větší flexibilitě přenosu pravomocí mezi členskými státy a EU a dovolí oběma stranám efektivně se přizpůsobit vnitřním a vnějším změnám podmínek.

O autorovi Robert Zbíral je vedoucím katedry politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a odborným asistentem tamtéž. Je autorem čtyř monografií a několika desítek článků vydaných v ČR i zahraničí. Zajímá se zejména o institucionální otázky v EU a ústavní úroveň vztahů mezi členskými státy a EU.

Chcete se na něco zeptat?