Powered by Smartsupp

Procesní řízení v praxi podniků a vysokých škol

Autor: David Tuček, Martin Hrabal, Lukáš Trčka

 • Kód produktu: 65477
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 272
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7478-674-7
 • Datum vydání: březen 2015
 • Běžná cena s DPH: 525 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -63 Kč
 • Vaše cena s DPH: 462 Kč
ks
  V prodeji
Procesní řízení disponuje komponenty, jejichž využití se měří již řádově na desetiletí, ale i tyto komponenty se časem vyvíjí a zdokonalují a rozšiřuje se také spektrum institucí, pro které jsou jeho principy aplikovatelné. Zdaleka se nejedná jen o segment výrobních firem či podniků služeb, ale i o státní správu či vzdělávací instituce. V dnešní době se mimo jiné i díky posunům vývoje v oblasti IS/ICT objevují nové požadavky a také nové možnosti procesního řízení, které mohou firmám přinést nemalé přínosy. I to byl významný podnět pro zpracování této kolektivní monografie.

Naším cílem je neuvádět jen jednotlivé postřehy, jak je tomu v řadě populárně-naučných, nebo i jednotlivých vědeckých článcích o procesním řízení, ale poskytnout čtenáři komplexní pohled na problematiku procesního řízení ze všech jeho aspektů. Aspekty procesního řízení přitom chápeme ve významu: pohledy a stanoviska na problematiku řízení podnikových procesů (Business Process Managementu), a to nejen za výše zmíněné bariéry implementace procesního řízení, ale i za další důležité oblasti: cílů a faktorů procesního řízení, komponent a principů procesního řízení, softwarové podpory procesního řízení či dosahovaných přínosů procesního řízení v podnicích.

Při řešení problematiky procesního řízení v této kolektivní monografii bylo využito jak kvalitativního, tak kvantitativního výzkumu.

Chcete se na něco zeptat?