Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů v organizaci

Autor: Jiří Vronský

  • Kód produktu: 65151
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 200
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-747-6
  • Datum vydání: srpen 2012
  • Vaše cena s DPH: 315 Kč
ks
    V prodeji

Publikace Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů se zabývá profesiografií jako významným metodickým nástrojem, uplatňovaným při personálních činnostech a řízení lidských zdrojů.


 


Komplexnost profesiografie spočívá především v tom, že problematiku zaměstnávání lidí, resp. jejich funkční zařazení v organizaci pojímá nejen z hlediska organizace, ale i z hlediska konkrétní pracovní funkce a pracovního místa.


 


Profesiografie tak chápe pracovníka, jeho organizační, funkční i pracovní zařazení jako komplex požadavků kladených na jedince, který se v příslušné pracovní funkci nachází. Na činnost jedince v organizaci pohlíží z hlediska požadavků na vědomosti, dovednosti, návyky, výkon, vzdělání, zkušenost či schopnost s ostaními komunikovat a kooperovat, a zároveň ho vnímá jako vykonavatele funkce, resp. pracovních činností a technologických postupů, jež je třeba určitým způsobem hodnotit a odměňovat. Uplatňováním praktických zkušeností i teoretických závěrů, o kterých publikace Profesiografie a její praktické využití při řízení lidských zdrojů pojednává, může významným způsobem přispět ke zvýšení kvality personální práce, k vyšší výkonnosti a efektivitě práce organizace i k jejímu významnějšímu postavení na pracovním trhu.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/Profesografie_obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?