Původ zboží a jeho význam při exportu a importu • novinky v oblasti původu zboží

Určeno pro: exportní a importní firmy, jejich zástupce v celním řízení, pracovníky celních oddělení, celních deklarací, expedic, logistiky, dále pro ekonomy a účetní, kteří o těchto mezinárodních operacích následně účtují

V tomto dnu se dozvíte všechny novinky v oblasti původu zboží jak z roku 2017 tak 2018. Pochopíte, proč se vůbec v celním řízení původem zboží zabýváme. Pokud platíte při dovozu clo a dumáte, jak se mu legálně vyhnout nebo byste při vývozu potřebovali snížit své ceny tak, aby byly pro vašeho odběratele přijatelnější, klíčem je původ zboží. Jeho správnou aplikací můžete ušetřit opravdu hodně peněz. Ovšem tyto „úlevy“ nejsou zadarmo. Dosáhnete na ně, jen pokud splníte velmi přísné podmínky mezinárodních dohod o původu zboží.

 • Proč potřebujete prokazovat původ zboží při dovozu i vývozu zboží a jakým způsobem to děláte?
 • Jakou odpovědnost jako dovozci a vývozci u původu zboží nesete?
 • Kde najdeme podmínky původu pro jednotlivé země?
 • Jaký je rozdíl mezi původem a statusem zboží a jak obojí souvisí s obchodováním v zónách volného obchodu a celních uniích?
 • Jaký je rozdíl mezi preferenčním a nepreferenčním původem?
 • Co je to kumulace?
 • A co následná verifikace? Jaké povinnosti vám z ní plynou?0
 • Kdy používáme certificate of origin • certificate of origin FORM.A • EUR.1 • EURMED • prohlášení vývozce na faktuře • prohlášení schváleného vývozce na faktuře • A.TR • INF.4 …?
 • Co je to systém REX a týká se vás?
 • Existuje nějaký zjednodušený postup v oblasti původu zboží?
 • Tím vším se zabýváme, když řešíme na seminářích původ zboží.

 • Program dne:
 • legislativní základ změn v oblasti původu zboží v roce 2017 a 2018
 • přechodná období
 • původ zboží • definice, členění (preferenční x nepreferenční)
 • zóny volného obchodu x celní unie
 • určování původu při vývozu • pravidla původu na konkrétních příkladech • kumulace • prokazování původu v rámci EU (dodavatelská prohlášení)
 • prokazování původu při dovozu
 • systém REX
 • následná verifikace
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 4. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22480
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat