Rodinné právo 3. vydání (AI28)

Autor: Prof. JUDr. Milana Hrušáková CSc., Zdeňka Králičková, Lenka Westphalová

  • Kód produktu: 11454
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 416
  • Vazba: váz,. 16,3 x 24 cm
  • ISBN: 978-80-7400-877-1
  • Datum vydání: srpen 2022
  • Vaše cena s DPH: 870 Kč
ks
    V prodeji

Třetí, podstatně přepracované a aktualizované vydání učebnice rodinného práva, napsané čtivě a srozumitelně, reaguje na poměrně rozsáhlou novelu občanského zákoníku a procesních předpisů ve věci tzv. dětských dlužníků. S ochranou majetkových zájmů dětí i zletilých je spojeno přijetí dalších zákonů, zejména zákona o náhradním výživném a novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V návaznosti na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva došlo také k narušení zásady res iudicatae v paternitních věcech posuzovaných podle třetí domněnky otcovství v dobách, kdy nemohly být použity genetické testy profilování DNA, a k zakotvení možnosti obnovy řízení.

V učebnici uváděné modelové příklady a právní věty vycházející z ustálené soudní praxe přispívají k pochopení poměrně složité a komplexní materie věnované nejen rodinnému právu, ale i jeho procesním aspektům a širším souvislostem.

Erudovaní autoři učebnice, působící na Právnických fakultách Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a Západočeské univerzity v Plzni, psali svoje texty nejen pro vysokoškolské studenty, ale i pro odbornou právnickou veřejnost, která se rodinným právem a právy dítěte ve své praxi zabývá.

Chcete se na něco zeptat?