Skončení pracovního poměru v praktických příkladech

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní, statutární orgány, zaměstnavatele

Účastníci dostanou zdarma publikaci Skončení pracovního poměru.

Cíl: seminář je zaměřen na oblast skončení pracovního poměru, tedy jednu z nejsložitějších oblastí pracovního práva a oblast s jednoznačně nejrozvinutější judikaturou soudů. Předmětem výkladu jsou všechny způsoby rozvázání a skončení pracovního poměru, včetně souvisejících podmínek, plnění atd. Výklad vychází z advokátní a přednáškové praxe lektora, jakož i z široké judikatury Nejvyššího soudu, a je proto plný příkladů a konkrétních popisů situací, při nichž může dojít ke skončení pracovního poměru.

Program semináře:

 • úvodní výklad
 • způsoby skončení a rozvázání pracovního poměru
 • dohoda o rozvázání pracovního poměru
 • výpověď • obecně k výpovědi a výpovědní době • výpověď ze strany zaměstnance
 • výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele • organizační změny • pozbytí zdravotní způsobilosti k práci • nesplňování předpokladů a požadavků pro řádný výkon práce • neuspokojivé pracovní výsledky • porušování pracovních povinností včetně příkladů z praxe
 • zákaz výpovědi a ochranná doba
 • odstupné
 • okamžité zrušení pracovního poměru • ze strany zaměstnavatele • ze strany zaměstnance
 • zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • skončení pracovního poměru na dobu určitou
 • součinnost odborové organizace při rozvázání pracovního poměru
 • odvolání a odstoupení z vedoucího pracovního místa
 • praktický průvodce jednáním o rozvázání pracovního poměru
 • doručování písemností
 • neplatnost rozvázání pracovního poměru
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 31. října 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19580
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat