Sociální práce - Pro pedagogické obory

Autor: Lenka Gulová

  • Kód produktu: 88926
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 208
  • Vazba: brož., 14x21 cm
  • ISBN: 978-80-247-3379-1
  • Datum vydání: září 2011
  • Vaše cena s DPH: 149 Kč
ks
    Na dotaz

Publikace se snaží přiblížit studentům pedagogických oborů disciplínu sociální práce, která může budoucím pedagogům odhalit mechanismy a strategie tohoto pomáhajícího oboru. Teorii sociální práce doplňuje výzkumné šetření mezi odborníky, kteří se v této oblasti dlouhodobě angažují. Čtenář má možnost nahlédnout prostřednictvím výzkumné analýzy do náročné profese, která vzhledem k současné společenské situaci zažívá velký rozmach. Pedagogičtí pracovníci se v rámci své práce setkávají se složitými sociálními situacemi žáků a právě studium témat sociální práce a spolupráce se sociálními pracovníky nabízí vhled do těchto situací a zefektivňují jejich řešení.


Obsah:


Úvod

I. NÁSTIN TEORIE SOCIÁLNÍ PRÁCE

1. Vymezení sociální práce

1.1 Vybraná témata sociální práce

1.2 Sociální práce a sociální patologie

1.3 Cílové skupiny sociální práce

1.4 Sociální práce a multikulturní výchova

1.4.1 Romské obyvatelstvo ve spektru sociální práce

1.4.2 Výzkumné šetření k tématu segregace romského obyvatelstva z pohledu pedagogických a sociálních pracovníků

2. Sociální práce jako služba

2.1 Sociální služby v kontextu zákona o sociálních službách

2.2 Okruhy činnosti sociálního pracovníka

2.3 Jak pracuje sociální pracovník

3. Etický rozměr sociální práce

3.1 Etický kodex sociálního pracovníka

3.2 Syndrom vyhoření ničí sociálního pracovníka devalvuje sociální práci

3.3 Téma hodnot - prevence i intervence sociální práce

4. Náčrt kontextu historie, náboženství a filozofie směrem k sociální práci

4.1 Principy katolického sociálního učení (sociální nauka církve)

4.2 Sociální encykliky

4.2.1 Rerum novarum - O nových věcech

4.2.2 Quadresimo anno - Čtyřicet let

4.2.3 Mater et magistra - Matka a učitelka

4.2.4 Pacem in terris - Mír na zemi

4.2.5 Populorum progressio - Rozvoj národů

4.2.6 Octogesima adveniens - Osmdesátka přichází

4.2.7 Laborem exercens - O lidské práci

4.2.8 Sollicitudo rei socialis - Starost o sociální otázku

4.2.9 Centesimus annus - Sto let

4.2.10 Charitas in veritate - Láska v pravdě

5. Velmi stručný přehled metod a teorie sociální práce

5.1 Případová práce

5.1.1 Jak komunikovat v sociální práci

5.1.2 Poradenství v sociální práci

5.2 Krizová intervence

5.3 Práce se skupinou

5.4 Terénní sociální práce

5.4.1 Streetwork

5.5 Komunitní práce

5.6 Práce s rodinou

5.7 Mediace

5.8 Skupinová práce

5.9 Teorie sociální práce a jejich význam pro praktickou aplikaci

5.10 Dobrovolnictví a jeho nezastupitelné místo v sociální práci

5.10.1 Příklady dobrovolnictví v Evropě

5.10.2 Dobrovolnictví v České republice

5.10.3 Kdo je dobrovolník

6. Vztah mezi sociální prací a sociální pedagogikou, andragogikou a gerontagogikou

6.1 Sociální práce a gerontagogika - téma aktivizace seniorů

6.2 Sociální práce a sociální pedagogika (dvě rozdílné disciplíny)

6.3 Kde se setkává andragogika a sociální práce?

7. Sociální práce ve vzdělávání pedagogických pracovníků

7.1 Výzkumná šetření studentů v oblasti sociální práce

7.2 Doporučení směrem k tvorbě závěrečné práce

II. METODOLOGICKÁ ČÁST - SOCIÁLNÍ PRÁCE

8. Trendy sociální práce - analýza výzkumného šetření

8.1 Kvalitativní výzkumná strategie

8.1.1 Axiální kódování

8.2 Cíl výzkumu

8.3 Informanti

8.4 Průběh analýzy

8.5 Fáze výzkumu

8.6 Kategorizace - otevřené kódování

8.6.1 Činnost a náplň sociální služby

8.6.2 Rizikové oblasti

8.6.3 Potenciál a trend

8.6.4 Příležitosti, prevence

8.7 Axiální kódování

8.7.1 Činnost (náplň, obsah)

8.7.2 Rizika (nebezpečí, krize)

8.7.3 Potenciál (potřeby, trendy)

8.7.4 Příležitosti (prevence)

8.8 Selektivní kódování

8.9 Svět by mohl být lepším místem pro život (kdyby lidé chtěli)

8.9.1 Společnost

8.9.2 Jedinec

Vysvětlivky

Resumé

Literatura

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?