Powered by Smartsupp

Sociální právo EU

Autor: Koldinská, Tomeš, Křepelka

 • Kód produktu: 65931
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 310
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7552-701-1
 • Datum vydání: leden 2018
 • Běžná cena s DPH: 625 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -63 Kč
 • Vaše cena s DPH: 563 Kč
ks
  V prodeji

Autoři monografie se snaží postihnout velice široký fenomén sociálního práva Evropské unie, tedy oblasti představující jednu ze stěžejních dimenzí Evropské unie a jejího práva.

Kniha provede čtenáře filozofickými, historickými a mezinárodními souvislostmi současného sociálního práva Evropské unie. Zvláštní část knihy pak postupně osvětluje jednotlivé oblasti sociálního práva EU, nejdříve z pohledu rovnosti a svobody jako základních principů, na kterých stojí většina norem sociálního práva EU. Specificky je také pojednáno o dvou důležitých aspektech sociálního práva EU, a sice o zakotvení práva na vzdělání a práva na zdraví. Celou knihu pak uzavírá pojednání o sociálních politikách EU v oblastech, kterým se dosud nedostalo závazné právní úpravy, přesto jsou ale pro EU jako celek velmi důležité, tedy například o politice zaměstnanosti, o sociální integraci Romů či občanů třetích států a dalších důležitých otázkách.

Pro lepší pochopení předmětné problematiky a její správný výklad se celou knihou prolíná rozhodování Soudního dvora Evropské unie, ale např. i Evropského soudu pro lidská práva.

Autorský kolektiv se tématu sociálního práva EU věnuje celý svůj profesní život a do knihy se promítají více než bohaté zkušenosti autorů z této oblasti. Autoři přednášejí na vysokých školách a konferencích jak v České republice, tak v zahraničí. Totéž platí pro jejich publikační činnost – autoři o sociálním právu EU publikují nejen v České republice, ale i v zahraničí. 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?