Sociologie - Klíčová témata a pojmy

Autor: Lukáš Urban

 • Kód produktu: 92070
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 232
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-5774-2
 • Datum vydání: leden 2017
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Víte, která otázka je lidskému druhu nejvlastnější? Dle mnohých je to tvůrčí otázka PROČ. Proto je až s podivem, jak málo se takto v dospělém věku ptáme. Přitom jde o otázku, kterou dokáže s radostí a upřímnou zvědavostí položit každé malé dítě… leč „disciplinovaní a systémem vyladění“ dospělí na ni ne vždy dokážou se stejným nadšením, přehledem a otevřeností odpovědět. Existuje ale věda, které je nepochybující splývání s dobou programově protivné, která na mnohá „proč“ kriticky odpovídá a nová „proč“ s jistou škodolibostí formuluje. Vydejte se proto spolu s námi na úžasnou cestu za poznáním tohoto vědního oboru – za poznáním sociologie. Budeme vám vyprávět atraktivní vědecký příběh o moderní společnosti, v němž se jistě každý najde a třeba ho i využije ve svém všedním životě.

Tento příběh vypráví o vědě, která analyzuje a vysvětluje důležité okolnosti našich individuálních životů, našich komunit i moderního světa jako celku. O vědě, která rozšiřuje sociální senzitivitu a znalosti mezilidských vztahů, kultur a institucí, jež hluboce ovlivňují nás osobně i lidskou historii. Ukazuje, jakým způsobem sociologie zkoumá okolní svět, jak sbírá data a interpretuje je, jak nachází odpovědi a nastoluje nové otázky. Snaží se uchopit každodenní život, a to jak jednotlivce, skupiny, tak i celých společností. Nabízí hluboké pochopení procesů determinujících lidské životy, charakter sociálních problémů a vývojové trendy současnosti. Prostřednictvím jejich poznání bychom měli být schopni lépe porozumět silám určujícím naše životní osudy a výsledky našich životních projektů. Poukazuje na tendenci sociologie nahlížet a doceňovat váhu spojitostí mezi individuálními životy a sociokulturními podmínkami, která představuje významnou průpravu pro vedení autentic

kého, svobodného a efektivního osobního i profesního života v dynamické a nejistotou prosycené společnosti 21. století.OBSAH:Úvod

1. Věda a vědecká perspektiva

Pluralita interpretací světa

Základní vědecké pojmy

Poskytuje nám věda pravdu o světě?

2. Sociologie a sociologická perspektiva

Pojem a předmět sociologie

Sociologická perspektiva

Struktura sociologie

Funkce sociologie

Sociologická paradigmata

Teoretické dichotomie

Společnost v sociologické perspektivě

3. Z dějin sociologie a myšlení o sociologii

Protosociologie

Období „velkých teorií“

Auguste Comte: zakladatel vědecké sociologie

Herbert Spencer: sociální evoluce

Karel Marx: sociální konflikt

Émile Durkheim: sociální integrace a sociální fakta

Max Weber: subjektivita a sociální organizace

Vilfredo Pareto: elity a masy

Základní školy a myšlenkové směry v sociologii

Československá a česká sociologie

4. Sociologický výzkum

Vědecká metoda a vědecký výzkum

Sociologický výzkum

Výběr respondentů

Metody a techniky

Typy otázek

Kvalitativní a kvantitativní sociologický výzkum

5. Kultura

Potřeby a lidská motivace

Hodnoty a postoje

Kultura

Funkce kultury

Masová kultura

Masová komunikace a „užvaněná“ společnost

Pluralita v kultuře

Vybrané negativní předsudky a stereotypy

Otevřená a uzavřená společnost

6. Člověk jako bytost společenská

Člověk, společnost a příroda

Socializace

7. Sociální vztahy a struktura společnosti

Sociální interakce

Sociální percepce

Sociální komunikace

Struktura společnosti

Sociální status a statusový symbol

Sociální role

8. Stratifikace a sociální mobilita

Stratifikační systémy

Masy a elity

Sociální mobilita

9. Sociální útvary a kolektivní chování

Sociální skupiny

Instituce a organizace

Byrokracie a byrokratismus

Mcdonaldizace společnosti

Davy a davové chování

10. Deviace a sociální kontrola

Společenský řád

Normy a normality

Sociální kontrola

Konformita

Deviace

Příčiny sociálních deviací

Sociologické teorie sociálních deviací

Etiketizace

11. Společenská změna

Vývoj společnosti

V jaké společnosti žijeme?

Globalizace

Informační globalizace

Epilog: Th is is the end?!

Výkladový slovník

Literatura

Chcete se na něco zeptat?