Somatopatologie - Nauka o nemocech těla

Autor: Miroslav Orel a kolektiv

 • Kód produktu: 89656
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4714-9
 • Datum vydání: září 2014
 • Běžná cena s DPH: 329 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -39 Kč
 • Vaše cena s DPH: 290 Kč
ks
  V prodeji

Autoři vycházejí ze soudobých odborných poznatků medicíny a předkládají je přijatelnou formou v podobě stručného kompendia tohoto rozsáhlého oboru. Publikace se může stát zdrojem poznání pro studenty psychologie, pedagogiky a dalších nemedicínských oborů či pro jejich absolventy, kteří pracují s druhými lidmi a kteří se s nemocí setkávají. Osloví i zájemce z řad širší veřejnosti.OBSAH:Krátké slovo na úvod

1. Základní vymezení obsahu a náplně somatopatologie (Miroslav Orel)

2. Význam somatopatologie pro psychology, pedagogy a studenty i absolventy jiných nemedicínských oborů (Miroslav Orel, Věra Facová)

3. Zdraví a nemoc (Miroslav Orel, Věra Facová)

3.1 Vývojová stadia života

3.1.1 Smrt

3.2 Stadia nemoci

3.3 Vnitřní a zevní faktory vzniku a rozvoje zdraví a nemoci

3.4 Komplexní pohled na člověka ve zdraví a nemoci

4. Medicína a její možnosti a meze (Miroslav Orel, Martin Kaláb)

4.1 Základní členění medicínských oborů (Martin Kaláb, Miroslav Orel)

4.2 Možnosti vyšetření v medicíně (Martin Kaláb, Miroslav Orel)

4.3 Možnosti léčby v medicíně (Miroslav Orel)

5. Základní pojmy obecné somatopatologie (Miroslav Orel, Věra Facová, Martin Kaláb)

5.1 Regresivní a metabolické změny (Miroslav Orel)

5.1.1 Atrofie

5.1.2 Nekróza

5.1.3 Apoptóza

5.1.4 Poruchy metabolismu

5.2 Poruchy krve, krevního a lymfatického oběhu (Miroslav Orel)

5.2.1 Základní poruchy složení krve

5.2.2 Základní poruchy krevního a lymfatického oběhu

5.3 Nádorová onemocnění (Miroslav Orel)

5.3.1 Typy nádorů

5.4 Zánět (Miroslav Orel)

5.5 Poruchy imunity (Miroslav Orel)

5.6 Progresivní změny (Miroslav Orel)

5.7 Bolest (Miroslav Orel, Věra Facová)

5.8 Stresová reakce (Martin Kaláb, Miroslav Orel)

5.8.1 Co se děje v lidském těle při stresu

5.8.2 Stres a nemoci

6. Soudobá klasifikace nemocí (Miroslav Orel)

7. Základní oblasti speciální somatopatologie (Miroslav Orel)

7.1 Infekční onemocnění

7.2 Onemocnění krve a krvetvorby

7.3 Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí

7.4 Onemocnění nervového systému

7.5 Onemocnění smyslových orgánů

7.6 Onemocnění srdce a cév

7.7 Onemocnění dýchacího ústrojí

7.8 Onemocnění trávicího traktu

7.9 Onemocnění kůže

7.10 Onemocnění pohybového aparátu

7.11 Onemocnění vylučovacího ústrojí

7.12 Onemocnění mužského pohlavního ústrojí

7.13 Onemocnění ženského pohlavního ústrojí

7.13.1 Těhotenství, porod a jejich poruchy

7.14 Systémová onemocnění

8. Vybrané akutní stavy (Miroslav Orel)

9. Základní principy laické kardiopulmonální resuscitace (Martin Kaláb, Miroslav Orel)

Krátké slovo na závěr (Miroslav Orel)

Shrnutí, Summary

Seznam zkratek

Literatura

Příloha

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?