Powered by Smartsupp

Soudní dvůr Evropských společenství. Přehled ustanovení týkajících se činnosti soudního dvora ES

Autor: Dušan Uher, Martina Kolbalová

  • Kód produktu: 33207
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 166
  • Vazba: brož.
  • ISBN: ISBN 80-7357-088-2
  • Datum vydání: květen 2005
  • Vaše cena s DPH: 302 Kč
ks
    V prodeji
Vybraná ustanovení primárního a sekundárního práva ES/EU, která se nyní dostávají v této publikaci na náš trh, představují to nejdůležitější, co se organizace a činnosti soudů v rámci Evropské unie týká. Základní právní úpravu soudnictví ve věcech komunitárního a unijního práva je třeba hledat v primárním právu.Publikace nabízí vybrané pasáže Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii, které vymezují jurisdikci komunitárních soudů a stanoví základní procesní pravidla. Součástí primárního práva jsou i protokoly, které jsou připojeny k zakládacím smlouvám: Protokol o statutu Soudního dvora, který stanoví podrobnější pravidla postavení soudců a generálních advokátů, organizaci Soudního dvora a základní procesní instituty pro řízení vedená u soudů Společenství. Nejrozsáhlejší část publikace tvoří Jednací řád Soudního dvora Evropských společenství a Jednací řád Soudu prvního stupně Evropských společenství. Všechny dokumenty primárního práva i jednací řády a protokoly jsou uvedeny v aktuálním znění se zapracováním změn, k nimž v průběhu času došlo.Tento ucelený výběr předpisů, který dosud u nás nemá obdoby, se jistě stane užitečnou pomůckou pro právnickou veřejnost, která se v praxi, zvláště v justici a advokacii - ať již pravidelně nebo jen nahodile - s řešením otázek, týkajících se práva ES/EU, setkává.

Chcete se na něco zeptat?