Spisová a archivní služba • OBĚH DOKUMENTŮ • určené pro veřejnoprávní organizace

Omlouváme se, tento seminář již není možné objednat

Určeno pro: veřejnoprávní organizace, ne pro soukromoprávní organizace - soukromníci si mohou řešit oběh dokumentů, jak uznají za vhodné.

  • seznámení posluchačů s pravidly pro oběh dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 259/2012 Sb., • příjem, označování, evidence, rozdělování, předávání a vyřizování dokumentů • způsoby tvorby spisů • vyhotovování, podepisování, odesílání dokumentů a ustanovení k vedení spisové služby v mimořádných situacích
  • upozornění posluchačů na nejdůležitější novelizace zákona a vyhlášky, které proběhly v roce 2019
  • vedení spisové služby v elektronické podobě • upozornění posluchačů na výhody a nevýhody vedení spisové služby v elektronické podobě • návrh postupu, kterým mohou posluchači zjistit, zda používají kvalitní elektronický systém spisové služby (dále jen „ERMS“) • doporučení jak vybrat kvalitní ERMS • upozornění na časté nedostatky při vedení spisové služby v elektronické podobě
  • vedení spisové služby v listinné podobě • upozornění posluchačů na výhody a nevýhody vedení spisové služby v listinné podobě • seznámení posluchačů se správnými postupy při oběhu dokumentů • upozornění na časté nedostatky při vedení spisové služby v listinné podobě
  • aktualizace spisového řádu • výčet ustanovení, která ve spisovém řádu nesmí chybět • návrh ustanovení, která by ve spisovém řádu měla být, přestože je legislativa nepožaduje • vysvětlení specifické úlohy spisového a skartačního plánu pro nastavení procesů v organizaci
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 27. října 2020, 9.00 - 13.30
  • Variabilní symbol: 22845
  • Stav: Zrušeno
Cena: 2 190 Kč