Spisová a archivní služba v roce 2023 zaměřená na ukládání a vyřazování dokumentů pro soukromoprávní a veřejnoprávní organizace

Určeno pro: soukromoprávní původce, pro ty kdo řeší jak nakládat s dokumenty v jakékoliv podobě v souladu s archivní legislativou. Přednáška slouží i jako úvodní část pro začínající veřejnoprávní původce.

 • Seznámení posluchačů s legislativou, která souvisí s archivní a spisovou službou.
 • zákon o archivnictví a spisové slžubě a vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
 • Představení stávající archivní sítě a aktuální terminologie spisové služby • Vysvětlení povinností, které vyplývají pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce z aktuálního znění archivního zákona • Představení způsobů vedení spisové služby • Zodpovězení otázky: Od kdy musí veřejnoprávní původci vést spisovou službu v elektronické podobě?
 • Vysvětlení základních principů vedení spisové služby v elektronické a listinné podobě • Seznámení posluchačů se způsoby ukládání dokumentů (příruční registratury, spisovny, ukládání dokumentů v digitální podobě).
 • Vysvětlení správného postupu při vyřazování dokumentů v listinné i digitální podobě a upozornění na nejčastější chyby, ke kterým dochází při přípravě a následném provádění skartačního řízení.
 • Objasnění úlohy spisového řádu a spisového a skartačního plánu a vysvětlení způsobu jeho tvorby • Seznámení posluchačů se skartačními lhůtami vybraných typů dokumentů.
 • Upozornění posluchačů na sankce, které mohou následovat při porušení ustanovení archivního zákona • Návrh osvědčeného postupu, který vede ke splnění výše zmíněných povinností • Příklady z praxe
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. dubna 2023, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 24903
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat